Γιάννης Φαναριώτης: Χρειαζόμαστε διευκρινήσεις

Διαβάστε τί έγραψε το μέλος του ΣΕΦΕΑΑ, Γιάννη Φαναριώτη:  Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το νέο μισθολόγιο . Κάποιες πρώτες γρήγορες επισημάνσεις είναι οι εξής
:

1.Αλλάζει τελείως η μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού και θα λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας και ο τρόπος εισαγωγής στην Ελληνική Αστυνομία  με κλιμάκια και δημιουργώντας 4 νέες κατηγορίες.

2. Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες που με βάση το νόμο της ομογενοποίησης έχουν ονομαστεί Αστυφύλακες  ΔΕΝ θα λαμβάνουν κατά την ένταξη τους,  πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές  αστυφύλακα  όπως έλεγε ο ανωτέρω νόμος αλλά εντάσσονται σε ξεχωριστή κατηγορία Γ, με δική τους μισθολογική εξέλιξη. . Οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συνοριακοί Φύλακες είναι σε άλλη κατηγορία Δ.

3. «ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ  σε καμία περίπτωση ο χρόνος στρατιωτικής θητείας» σύμφωνα με το μνημόνιο (σελ 644).

4. Πενθήμερα αυστηρά 4 .Εάν ένας μήνας έχει 5 Σ/Κ και εργαστούμε δεν το πληρωνόμαστε.

5.Για τα επιδόματα Αναπηρίας ΜΑΤ – ΕΚΑΜ αλλά και όσων είναι υπηρεσία γραφείου λόγω παθήματος εν ώρα υπηρεσίας θα καθοριστεί εντός ενός έτους από την  ψήφιση του νόμου, με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ  , το ύψος και οι δικαιούχοι και αν δεν συμβεί αυτό ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.
Βέβαια δεν αναφέρει το ίδιο για όσους υπηρετούν στην Δ/νση Εσωτερικών υποθέσεων και για όσους είναι αποσπασμένοι στα γραφεία υπουργών , υφυπουργών και γεν. γραμματέων στους οποίους «…διατηρείται η ειδική μηνιαία αποζημίωση.» (Μνημόνιο σελ.648 παρ.γ και 649 παρ.Η) Αυτό το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του ΣΤΕ αλλά εμφανίζει τεράστια προχειρότητα, είναι αναχρονιστικό ,θα είναι αναποτελεσματικό και δείχνει να αποσκοπεί σε ένα μόνο ,την  Οικονομική  Περικοπή.

Υ.Γ Αναφορικά με το ύψος των περικοπών και των μεταβολών χρειάζονται να μας δοθούν διευκρινήσεις  και περισσότερη ανάλυση.




_