Διαβάστε τις ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής για τα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε τις ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής, που κατέθεσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για το ειδικό μισθολόγιο των Ενστόλων. Τί είναι και πώς υπολογίζεται η "προσωπική
διαφορά", τί άλλαξε για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, σε ποια σημεία ακολουθούν τις διατάξεις, που ισχύουν για τις Ένοπλες Δυνάμεις.


_