Πίνακες για νέα ενδεικτικά παραδείγματα μισθοδοσίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος δίνει μερικά παραδείγματα μισθοδοσίας

_