Τα αποτελέσματα των εκλογών της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το νέο Δ.Σ της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως προέκυψε από τις εκλογές της 13ης και 14ης Μαΐου 2017


Πρόεδρος               Ρούντος Βασίλης
Αντιπρόεδρος                Μέλλιος Θεόδωρος
Γ.Γραμματέας                                              Γαβριάς Κων/νος
Ταμίας                                                           Δαούλας Χρήστος
Υπ.Δημ.Σχέσεων                                         Ράπτης Ιωάννης
Οργανωτικός Γραμματέας                        Αρβυθάς Ηλίας
Αναπλ.Γ.Γραμματέας               Τάψας Νικόλαος
Μέλος               Λέτσιος Κων/νος
Μέλος               Κυπαρίσης Ιωάννης
        Ο                                                                                                 Ο
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Γ.Γραμματέας

   
    Ρούντος Βασίλης                                                                  Γαβριάς Κων/νος

_