Δείτε αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα για τους υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα από την Ομοσπονδία τους

Το οικονομικό επιτελείο της Ομοσπονδίας μας ανάγνωσε και μελέτησε προσεκτικά το σχέδιο νόμου, συνέταξε τους παρακάτω πίνακες για να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να υπολογίζουν με δύο βήματα
τις νέες αποδοχές τους και να τις συγκρίνουν με τις υφιστάμενες, καθώς και ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού μεικτών αποδοχών με το νέο Μισθολόγιο – Σύγκριση με το υπάρχον.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

_