"Παρακαλώ, αντί να κλείσετε το αστυνομικό τμήμα, επανδρώστε το..." Ένας αρχιφύλακας γράφει στον υπουργό για την αναδιάρθρωση

Η αναδιάρθρωση της ΕΛΑΣ βρίσκεται πλέον ante portas. Τα προβλήματα που ανακύπτουν ή που εντοπίζονται πολλά και θ' αυξάνονται όσο η εφαρμογή θα δρομολογείται πάνω στην
εφαρμογή. Ένας αρχιφύλακας με ανοιχτή επιστολή γράφει στον υπουργό δημόσιας τάξης μέσω του bloko.gr.


AΓAΠHTOI KYPIOI TOY YΠOYPΓEIOY ΠPOΣTAΣIAΣ TOY ΠOΛITH KAI AΓAΠHTE KYPIE YΠOYPΓE. 

ΘEΛETE NA KΛEIΣETE ENA AΣTYNOMIKO TMHMA TOY 3OY ΔIAMEPIΣMATOΣ TOY ΔHMOY AΘHNAIΩN, TO AT ΠETPAΛΩNΩN ΠOY EXEI ΣTON TOMEA TOY OΛO TO 3O ΔHMOTIKO ΔIAMEPIΣMA KAI TON ΠPΩHN ΔHMO TAYPOY, ME 3 ΣTAΣEIΣ TOY HΣAΠ,MIA ΣTAΣH METPO, ΔYO MEΓAΛA AMAΞOΣTAΣIA THΣ EΘEΛ KAI ENA THΣ HΛΠAΠ, ME ΔYO hotspot, ME EΠTA ΔHMOΣIEΣ YΠHPEΣIEΣ EK TΩN OΠOIΩN OI ΔYO ΦYΛAΣΣONTAI ΣE 24ΩPH BAΣH.

ME ENEPΓO ΠΛHΘYΣMO 600000 ATOMA, EK TΩN OΠOIΩN TOYΛAXIΣTON OI 10000 ΠOMAKOI, ME ΠEPIΠOY 500 AYTOΦΩPA TO XPONO ME ΠEPIΠOY 12000 ΔIKOΓPAΦA TO XPONO ME ΠEPIΠOY 1000 KATAΣTHMATA YΓEIONOMIKOY ENΔIAΦEPONTOΣ KAI ΠEPIΠOY 50 ΣΦPAΓIΣEIΣ AYTΩN TO XPONO.

ME 300 EIΣAΓΓEΛIKEΣ ΠAPAΓΓEΛIEΣ TO XPONO, EK TΩN OΠOIΩN OI 100 NA AΦOPOYN EΓKΛEIΣMOYΣ ΣE ΨYXIATPIKA IΔPYMATA,ME MEΓAΛO ΣTOΛO ΦOPTHΓΩN (ΠEPIΠOY 3000) ΣE ΠEPIΠTΩΣH EKTAKTHΣ ANAΓKHΣ EΠIΣTPATEYΣHΣ.

AYTO TO TMHMA TO KΛEINETE KAI TO XΩPIZETE ΣE TEΣΣEPA AΛΛA TMHMATA MIKPHΣ EMBEΛEIAΣ. ΠPOTIMATE NA KPATHΣETE ΣE OΛA TA ΔIAMEPIΣMATA TOY ΔHMOY AΘHNAIΩN ΔYO TMHMATA KAI ΣTO TPITO ΔIAMEPIΣMA NA MHN AΦHΣETE AΣTYNOMIKO TMHMA,ETΣI ΩΣTE ΓIA MIA AΠΛH EKΔOΣH TAYTOTHTAΣ ANHΛIKOY NA ΠPEΠEI NA METAΦEPETAI TO ANHΛIKO ΣTO AT OMONOIAΣ H AKPOΠOΛHΣ AΠO THN ΠEPIOXH TΩN ΠETPAΛΩNΩN. 

EΠIΣHΣ ΘA YΠAPXOYN MEΓAΛA ΠPOBΛHMATA AΣTYNOMEYΣHΣ ΣE OΛO TO 3O ΔIAMEPIΣMA TOY ΔHMOY AΘHNAIΩN ΠPAΓMA ΠOY KAΘIΣTA THN ZΩH TΩN ΠOΛITΩN ΔYΣKOΛH ΘETONTAΣ TOYΣ ΣE KAΘHMEPINOYΣ KINΔYNOYΣ. 

ΠAPAKAΛΩ ANTI NA KΛEIΣETE TO AT ΠETPAΛΩNΩN EΠANΔPΩΣTE TO... 

ME EKTIMHΣH 
APXIΦYΛAKAΣ
_