'Ερχεται η ώρα της θερινής στολής

Γνωρίζεται ότι η περιβολή της θερινής στολής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 01 Μαΐου 2017 έως και την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017.


Επισημαίνεται η υποχρέωση για το κανονικό της στολής, την άψογη εμφάνιση και παράσταση Προσωπικού.


http://eaynh.gr
_