Τα οικονομικά της ΠΟΕΣ ανάβουν φωτιές στον χακί συνδικαλισμό

Φωτιά στον “χακί συνδικαλισμό”, βάζει η ανάλυση του Οικονομικού Συμβούλου της Ένωσης 


Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας Ηλία Νατσιούλα, ο οποίος με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΠΟΕΣ, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι έχει μόνο 150 μέλη!


Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση της ΠΟΕΣ!
Δείτε τι γράφει ο Ηλίας Νατσιούλας, Επίτιμος Πρόεδρος και Οικονομικός Σύμβουλος της ΕΣΠΕΘ: 
Η ΠΟΕΣ σύμφωνα με τα στοιχεία που εγκρίθηκαν στο συνέδριο της 1ης Απριλίου 2017 παρουσίασε έσοδα από εισφορές μελών των ενώσεων της: 
 • 750,00€ για το έτος 2014. Δηλαδή έχει 150 μέλη σε όλες τις 1βαθμιες ενώσεις;
 • 945,00€ για το έτος 2015. Δηλαδή έχει 189 μέλη σε όλες τις 1βαθμιες ενώσεις;
 • 360,00€ για το έτος 2016. 
Βάση του άρθρου 9 του εγκεκριμένου Καταστατικού της ΠΟΕΣ η ετήσια συνδρομή των Ενώσεων – μελών ορίζεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €) ανά οικονομικά τακτοποιημένο μέλος εκάστης Περιφερειακής Ένωσης. Το ποσό εισφοράς των Ενώσεων μπορεί να αυξομειωθεί μόνο με απόφαση του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων πράγμα που δεν έγινε (αυξομείωση) στο 1ο Συνέδριο της 6 Απρ 2014. Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο συνέδριο έγινε 3 χρόνια μετά την 1 απρ 2017. Δείτε και τα Υπ Αριθμ 83/2014 και 11/2015 έγγραφα της ΠΟΕΣ. 
Επισημαίνεται ότι στο Άρθρο 12ο του Καταστατικού της ΠΟΕΣ (ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ) καθορίζεται ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους των οικονομικά τακτοποιημένων Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας.  Οι αντιπρόσωποι των μελών που συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, με βάση τον αριθμό των μελών της πρωτοβάθμιας Ένωσης μέλους της Ομοσπονδίας που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο πάντοτε είκοσι (20). Δηλαδή 1 αντιπρόσωπος ανά 20 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της πρωτοβάθμιας ένωσης. 
Στο 1ο συνέδριο της ΠΟΕΣ την 6 Απρ 2014 συμμετείχαν περίπου 130 αντιπρόσωποι που σημαίνει ότι αυτοί θα αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 2.600 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και η ΠΟΕΣ θα έπρεπε να έχει ως έσοδα από εισφορές μελών περίπου 13.000€ ( 2.600 μέλη  επί 5,00€). 
Στην επιτροπή της ολομέλειας στη Βουλή την 13 Ιουλ 2016 ο κ. Τσουκαράκης σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ κ. Αθανάσιου Δαβάκη για τα πόσα μέλη έχει η ΠΟΕΣ, είχε δηλώσει ότι «Σας λέω λοιπόν ότι οι πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι 10 και είναι σε διαδικασία εντάξεως άλλες 5, μια εκ των οποίων είναι η Ένωση στρατιωτικών περιφέρειας Ηπείρου που κλήθηκε από την Χρυσή Αυγή. Πριν από 5 περίπου μήνες  στείλαμε ως ομοσπονδία έγγραφο αν θέλετε να σας πούμε και τα εσώψυχα μας, στείλαμε έγγραφο προς τις πρωτοβάθμιες ενώσεις, τακτοποιηθείτε οικονομικά (αναφέρεται στο Υπ αριθμ 16/2016).  Τρεις (3) λοιπόν δεν απάντησαν, η Ένωση Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας και Ηπείρου. Τι να κάνουμε λοιπόν αν δεν μπορούμε να πιέσουμε διαφορετικά για να τακτοποιηθούμε. Είμαστε εθελοντικά σωματεία όχι υποχρεωτικά, όποιος θέλει καταβάλει την συνδρομή του όποιος θέλει δεν την καταβάλει..» 
Η ΕΣΠΕΘ, μετά την εναρμόνιση της με το νέο νομικό καθεστώς, σε απάντηση αυτού του έγγραφου κατέθεσε 360,00€ στο τέλος του 2016 και είναι τα μόνα έσοδα από εισφορές μελών που φαίνονται στον απολογισμό της ομοσπονδίας το 2016!!!
Από τα παραπάνω δηλαδή και από το έγγραφο εκείνο φαίνεται ότι όλες οι Ενώσεις έχουν καταβάλει τις εισφορές των ετών 2014 και 2015 πλην ΕΣΠΕΘ, ΕΣΠΕΗΠ και ΕΣΠΕΚΜ. Με βάση τον απολογισμό που εγκρίθηκε στο συνέδριο του 2017 φαίνεται ότι η ΠΟΕΣ είχε 150 οικονομικά τακτοποιημένα φυσικά μέλη της το 2014 και 189 μέλη το 2015, εκ των 7 πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων (Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Αν Μακεδονίας Θράκης και Έβρου κλπ). 
Ερωτήματα:
 • Συμμετείχαν στο 1ο συνέδριο της ΠΟΕΣ μέλη που ήταν οικονομικά τακτοποιημένα, όπως ορίζει το καταστατικό της ΠΟΕΣ;
 • Πώς συμμετείχαν στο 1ο συνέδριο της ΠΟΕΣ περίπου 130 αντιπρόσωποι; Οι 130 αντιπρόσωποι που συμμετείχαν ήταν επί συνόλου 2.600 οικονομικά τακτοποιημένων φυσικών προσώπων των 1οβαθμιων περιφερειακών ενώσεων;
 • Πού είναι αυτές οι εισφορές, περίπου 13.000, ως έσοδο στην ΠΟΕΣ στις οικονομικές καταστάσειςΕισπράχθηκαν αυτά τα χρήματα ή όχι;
 • Εκλέχτηκε το ΔΣ και η εξελεγκτική επιτροπή της Ομοσπονδίας από αντιπροσώπους/μέλη που συμμετείχαν και ήταν εντάξει με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις;
 • Γιατί φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις στο 2014 ότι η ΠΟΕΣ έχει 150 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη , όπου αντιστοιχούν μόνο σε 8 αντιπροσώπους;
 • Γιατί φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις στο 2015 ότι η ΠΟΕΣ έχει 189 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη;
 • Γιατί φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις στο 2016 ότι η ΠΟΕΣ δεν έχει  οικονομικά τακτοποιημένα μέλη;
 • Γιατί δεν έγινε, όπως ορίζει το καταστατικό, συνέδριο το 2015 και το 2016 και να εγκριθούν από αυτά ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, αλλά αυτοί εγκριθήκαν από συνέδριο του 2017 και χωρίς έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, που ουδέποτε συνεδρίασε, όπως σας ενημέρωσαν στο συνέδριο;
 • Τα συνέδρια που έγιναν το 2017 ήταν με την συμμετοχή οικονομικά τακτοποιημένων μελών; Πόσοι αντιπρόσωποι 1βαθμιων ενώσεων συμμετείχαν;
 • Οι αντιπρόσωποι ενώσεων που ήταν εναρμονισμένες με το Νέο νομικό πλαίσιο, βγήκαν από εκλογές με συμμετοχή δικαστικού αντιπροσώπου;
 • Εκλέχτηκε δηλαδή το νέο ΔΣ της ΠΟΕΣ, η εξελεγκτική επιτροπή και έγινε η τροποποίηση/εναρμόνιση του καταστατικού της ΠΟΕΣ στο νέο νομικό πλαίσιο από οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ή συμμετείχαν αντιπρόσωποι που δεν είχαν το δικαίωμα, αλλά αυτοί όμως ενέκριναν κατά πλειοψηφία τα ανωτέρω;
 • Σας δόθηκαν τα πρακτικά του Συνεδρίου όπως ορίζεται στο καταστατικό για να διαπιστώσετε αν αυτοί που αποφάσισαν να σας απορρίψουν τις ενστάσεις, είχαν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στο συνέδριο;
 • Ρωτήσατε ως ΕΣΠΕΘ τον κ. ΥΕΘΑ που προχώρησε στο τέλος του 2016 σε τροπολογία κατάργησης των ΕΣΠΕΘ, ΕΣΠΕΚΜ και ΕΣΠΕΗΠ αν έλαβε υπόψη τις επίσημες καταγγελίες των Ενώσεων για  τα τεκταινόμενα στη λειτουργία της ΠΟΕΣ;
 • Στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ που τέθηκε πριν λίγες μέρες σε διαβούλευση, ρωτήστε τους γιατί προτείνεται να τροποποιήσει το καταστατικό η ΠΟΕΣ με απόφαση ΔΣ, ενώ πριν λίγες μέρες έκανε Συνέδριο και πήρε απόφαση τροποποίησης;
 • Επιπλέον γιατί στο σχέδιο Νόμου προβλέπεται ότι  «ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μετέχουν και τα εκάστοτε μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις»;
 • Το ΥΠΕΘΑ έλαβε υπόψη την δύναμη των μελών της ΠΟΕΣ, όταν στο σχέδιο Νόμου ορίζει ότι ο «Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ορίζεται αθροιστικά με το ίδιο μέτρο για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, με βάση, αφενός τον αριθμό των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με μέτρο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογίας ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη». Θα αποτελείται από 2 αντιπροσώπους το συνέδριο; Μέχρι και η ίδια η ΠΟΕΣ στον προϋπολογισμό για το 2017 κάνει αισιόδοξη εκτίμηση ότι μπορεί να έχει 20.000 ευρώ ως έσοδα, που αντιστοιχούν σε 1500 μέλη (2/3 των εισφορών), δηλαδή 15 αντιπρόσωποι (1 ανά 100)!! Ούτε ΔΣ δεν εκλέγεται. Αναφέρομαι σε αισιόδοξη εκτίμηση όταν το 2014 και 2015 έκανε ανάλογες εκτιμήσεις αλλά είχε μόνο 150 και 189 οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
Στην βουλή από 23 Ιαν 2017 έχει κατατεθεί ερώτηση από τον Βουλευτή της ΝΔ κ. Άδωνις Γεωργιάδης με τίτλο «Σοβαρότατες παρατυπίες στη λειτουργία των ενώσεων στρατιωτικών και της Ομοσπονδίας αυτών» και η οποία δεν έχει απαντηθεί.
Κ. πρόεδρε της ΕΣΠΕΘ καθώς γνωρίζω ότι έχετε θέσει ενστάσεις στο συνέδριο και έχετε ζητήσει πρακτικά συνεδρίων, θεωρώ ότι πρέπει να πιέσετε προς διάφορες κατευθύνσεις και να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα  (ένδικα και μη) για  να λάβετε τις απαντήσεις.

_