Αύξηση της οργανικής δύναμης της Δ.Α. Αργολίδας


Παραθέτουμε ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας
 
   Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη της, τους Φορείς και τους κατοίκους του Νομού μας, ότι κατόπιν επίπονων και επίμονων προσπαθειών της, ενεργώντας οργανωμένα και μεθοδικά και έχοντας άριστη συνεργασία με παράγοντες της πολιτικής και φυσικής μας ηγεσίας, επέτυχε μια ακόμη αύξηση της οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας κατά δέκα (10) οργανικές θέσεις Αστυνομικών.
   Όντας γνώστες της πραγματικότητας και των δυσχερειών που προέκυψαν στη χώρα μας και στην υπηρεσία μας, συνεπεία του μεταναστευτικού, αλλά και των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχείριση του, στα ακριτικά νησιά μας και στην ενδοχώρα, δώσαμε τον αγώνα μας, χρησιμοποιώντας ως όπλα τα επιχειρήματα μας, που αφορούσαν τις ανάγκες αστυνόμευσης του Νομού μας και τις ιδιαιτερότητες αυτού.
   Στα πλαίσια των προσπαθειών  μας, πραγματοποιήθηκαν επαφές με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου και του Αρχηγείου μας, με κεντρικό ζήτημα την αύξηση της οργανικής δύναμης της Διεύθυνσης μας, προκειμένου αυτή εκτός των άλλων να ανταποκριθεί και στην υποχρέωση της λειτουργίας και επάνδρωσης μιας ακόμα Υπηρεσίας, αυτής του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου.
   Κατόπιν αυτών ο κύριος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας παραχώρησε δέκα (10) οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση μας και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7002/2/441-α΄ από 12-04-2017 Απόφαση του και το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας θα λειτουργήσει η προαναφερόμενη Αστυνομική Υπηρεσία είκοσι τριών (23) οργανικών θέσεων, με έδρα το Λυγουριό και εδαφική αρμοδιότητα την Περιφέρεια του Δήμου Επιδαύρου.
    Εμείς ως Σωματείο με συμπαραστάτες την Ομοσπονδία μας, τα μέλη μας και τους Φορείς του Νομού μας, αγωνιστήκαμε  με συνδικαλιστικό πνεύμα για το καλύτερο δυνατόν της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα του αγώνα μας είναι ικανοποιητικά. Εάν συνυπολογίσουμε και την παραχώρηση των δέκα έξι (16) οργανικών θέσεων, κατόπιν όμοιων ενεργειών μας, δυνάμει της υπ’αριθμ.πρωτ.7002/2/444-α΄ από 30-01-2017 Απόφασης του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., ως επιστροφή μέρους εκ των πενήντα ενός  (-51) οργανικών θέσεων που μας είχαν περικοπεί κατ' την εφαρμογή του Ν.4249/2014, τότε θεωρούμε ότι καταφέραμε και επιτύχαμε τα μέγιστα δυνατά, καθώς η οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ αυξήθηκε συνολικά κατά είκοσι έξι (26) οργανικές θέσεις μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
   Πλέον η σκυτάλη για την ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας με θετικό πρόσημο περνάει στα χέρια της Γενικής Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Πελοποννήσου και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και πιστεύουμε ότι με τον σωστό σχεδιασμό και την ορθή διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού, ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Άλλωστε εμπειρότατοι και ικανότατοι Αξιωματικοί όπως ο Υποστράτηγος κύριος Τριγώνης Δημήτριος και ο Αστυνομικός Διευθυντής κύριος Όψιμος Θεόδωρος, άριστοι γνώστες της αστυνομικής πραγματικότητας του Νομού μας δε μπορεί παρά μόνο να επιτύχουν.
   Επιπλέον ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στο δύσκολο αγώνα μας, τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γερακαράκο Γρηγόρη, τα μέλη μας, τους Βουλευτές μας κυρίους Γκιόλα Ιωάννη, Ανδριανό Ιωάννη και Μανιάτη Ιωάννη, τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας κ. Χειβιδόπουλο Αναστάσιο, καθώς και  όλους τους Δημάρχους του Νομού μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Φιλλιπάκο Τζανέτο, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο, τον Προϊστάμενο του Επιτελείο της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Καραμαλάκη Μιχαήλ, καθώς και το Γενικό Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας  Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγο κ. Μπάκα Αντώνιο, για τη συνεργασία τους, την κατανόηση και την υπομονή τους και δηλώνουμε παρόντες, προκειμένου να παράσχουμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, κάθε συνδρομή όπου και όταν αυτή κριθεί αναγκαία. 
 
ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ
 
 

 _