Τα νέα Συμβούλια Μεταθέσεων και Προσφυγών του Λιμενικού Σώματος

Η σύνθεση των νέων συμβουλίων μεταθέσεων και προσφυγών του Λιμενικού Σώματος:
Συμβούλιο Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων

1.Α΄ Υπαρχηγός , Πρόεδρος
2.Υποναύαρχος ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ Χ. μέλος 
(αναπληρωτής: Υποναύαρχος ΚΑΛΟΓΕΙΤΩΝΑΣ Σ.)
3.Αρχιπλοίαρχος ΜΑΜΜΗΣ Β., μέλος 
(αναπληρωτής: Αρχιπλοίαρχος ΡΟΥΣΑΚΗΣ Ι.)
4.Διευθυντής ΔΠ εισηγητής μετά ψήφου 
(αναπληρωτής: Τμηματάρχης ΔΠ)
5.Πλοίαρχος ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Ι., μέλος 
(αναπληρωτής: Πλοίαρχος ΣΙΓΟΥΡΟΣ Ε.)
6.Πλοίαρχος ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΑΙΤΑΚΗΣ Δ., μέλος - εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ 
(αναπληρωτής: Πλοίαρχος ΠΑΣΣΑΚΟΣ Σ.)
7.Ανθυπαπιστής ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Α., μέλος εκπρόσωπος ΠΟΕΠΛΣ 
(αναπληρωτής: Ανθυποπλοίαρχος ΚΩΣΤΑΚΗΣ Μ.)

Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών κατά Τοποθετήσεων - Μεταθέσεων

1.Αρχηγός, Πρόεδρος
2.Β΄ Υπαρχηγός, μέλος 
3. Υποναύαρχος ΝΤΟΥΝΗΣ Α., μέλος 
(αναπληρωτής Υποναύαρχος ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Γ.)
4. Αρχιπλοίαρχος ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ Κ., μέλος 
(αναπληρωτής ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Π.)
5.Πλοίαρχος ΠΑΝΤΑΖΟΓΛΟΥ Α., εισηγητής μετά ψήφου 
(αναπληρωτής Πλοίαρχος ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ Ν.)
6. Αντιπλοίαρχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ Γ., μέλος - εκπρόσωπος ΠΕΑΛΣ 
(αναπληρωτής Πλωτάρχης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι.)
7. Πλωτάρχης ΔΑΝΙΚΑΣ Σ., μέλος - εκπρόσωπος ΠΟΕΠΛΣ 
(αναπληρωτής Σημαιοφόρος ΚΥΡΑΝΗΣ Κ.)

limenikidrasi.blogspot.gr 
_