Συγκροτήθηκε η συμβουλευτική επιτροπή ΣΑ και ΕΔ στον ΕΦΚΑ

Συγκροτήθηκαν  οι συμβουλευτικές επιτροπές  όπως προβλέπεται εκ του νόμου στον ΕΦΚΑ.  Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Τσουκαράκης Ανέστη . Η επιτροπή μετά από συνεδρίασή της θα αποδώσει δύο στελέχη στο ΔΣ του ΕΦΚΑ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) θα συμμετέχει με τακτικό μέλος τον προεδρό της Τσουκαράκη Ανέστη και  με αναπληρωτή τον Μαστρογιαννάκη Χρίστο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ( ΠΟΑΣΥ)  θα συμμετέχει με τακτικό μέλος τον Πανταζή Βασίλειο και  με αναπληρωτή τον Τζίμα Νικόλαο , η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ)  θα συμμετέχει με τακτικό μέλος τον Σταθόπουλο Δημήτριο 
και  με αναπληρωτή τον Ζαγγογιάννη Κωνσταντίνο η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΛΠΣ) θα συμμετέχει με τακτικό μέλος τον Κωστάκη Μιχαήλ 
και  με αναπληρωτή τον Κυράνη Κωνσταντίνο.

 Δείτε τις αποφάσεις.http://pasapolice.blogspot.gr