Οι αγρότες "έδωσαν" παράταση στην κανονική άδεια των αστυνομικών

Παρατείνεται η χορήγηση των υπολοίπων της κανονικής άδειας των αστυνομικών, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπως αναφέρεται στο έγγραφο τού Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού.