Για τη δεοντολογία και την υγιή κριτική - κείμενο αστυνομικού

Άναδημοσίευση: Αγαπητέ συνάδελφε, αντιπρόσωπε στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και εκπρόσωπε στα Συμβούλια Μεταθέσεων της Γ.Α.Δ.Θ., Εκτιμώ τη σπονδή και τη μαχητικότητα σας, έστω κι αν κάποιες
υπερβολές σας ξενίζουν. Έχω την αίσθηση ότι ορισμένες φορές με θεωρείτε τουλάχιστον Αναπληρωτή Υπουργό και άρα υπεύθυνο ή τουλάχιστον σημαίνον στέλεχος της Κ.Ε. του κυβερνώντος Κόμματος. Αντιλαμβάνεσθε βεβαίως ότι «ουδείς υποχρεούται εις τα αδύνατα» και πιστεύω συν το χρόνο να εμπεδώσετε ότι σύσσωμο το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δίνει συντονισμένα εξαιρετικές μάχες για να βοηθήσει συναδέλφους και να αποτρέψει πολιτικές, που ήδη έχουν λυγίσει όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Στις 31 του Γενάρη στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ , ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας κ. Αναγνωστάκης στις επίμονες αιτιάσεις όλων ότι έχουν κονιορτοποιηθεί οι υλικοτεχνικές υποδομές, απάντησε ευθαρσώς ότι από το σύνολο του προϋπολογισμού του πρώην Υ.Δ.Τ. το 91% αφορά μισθοδοσία και μόνον το 9% για όλα τα υπόλοιπα.
Η ανωτέρω απάντηση αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, τις οικονομικές «μη δυνατότητες» και βεβαίως την παντελή ανεπάρκεια δυναμικής για να ανορθωθούν οι δομές. Αντιλαμβάνεσθε ότι οι δυσκολίες, που έχουμε όλοι όσοι «διακονούμε» τον συνδικαλισμό σε κεντρικό επίπεδο, είναι πρωτοφανείς και εκ προοιμίου πρωτόγνωρες.
Δεν σας ζητώ βεβαίως να μην αναγνωρίσετε και το ελαφρυντικό του πρωτοεκλεγμένου σε κεντρικό επίπεδο εμού αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. Θέλω απλώς να έχετε γνώση των προαναφερθέντων και εάν είναι δυνατόν να αποπροσωποποιείτε την κριτική σας. Αν αυτή είναι στο μέλλον και καλόπιστη, να είσθε βέβαιος ότι θα είναι επ’ ωφελεία όλων των συναδέλφων. Αν έχει και μία κλάση, ένα επίπεδο και δεν αναλίσκεται σε προσωποπαγείς επιθέσεις αδιάφορες για όλους τους άλλους καθώς και αναπόδεικτες, τότε αυτό δεν λέγεται στασιμότητα και πισωγύρισμα.
Με εξαιρετική τιμή,
Φέτκος Σταύρος
Αναπλ. Ταμίας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
μέλος Ε.Κ.Α. Θεσ/νίκης
ekathess.gr