Ικανοποιημένοι οι αστυνομικοί της Ακαρνανίας με τις τακτικές μεταθέσεις

Τη μερική ικανοποίησή τους για τις τακτικές μεταθέσεις του 2017 εμφανίζονται οι αστυνομικοί της Ακαρνανίας: Η Ένωσή Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας   διαβλέποντας τον ορατό   κίνδυνο
της μηδενικής (σε αριθμό) μετάθεσης Αστυνομικών υπαλλήλων  στην Δ.Α Ακαρνανίας,  όπου αυτό θα επέφερε  άμεση επίπτωση στην στελέχωση  των υπηρεσιών μας, με ότι αυτό μπορεί συνεπάγεται για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και τις συνθήκες εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού, εκφράζει την μερική ικανοποίηση της για τις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2017,όπου μετατίθενται πλέον άλλοι δέκα (10) νέοι  Αστυνομικοί στην Δ.Α Ακαρνανίας.
 Στο ανωτέρω πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε, σχετικά με την στελέχωση των υπηρεσιών της Δ.Α Ακαρνανίας, προβήκαμε πρόσφατα  σε   συναντήσεις όπου αναλύσαμε τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες της Δ.Α Ακαρνανίας ,με κορυφαίο θέμα τις  τακτικές  μεταθέσεις του έτους 2017.
    Η εμπεριστατωμένη στρατηγική μας ,σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της ηγεσίας της Π.Ο.ΑΣ.Υ, έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, και σε σύνολο δεκαοχτώ μηνών περίπου μετατίθενται στην Δ.Α Ακαρνανίας τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες μεταθέσεις σαράντα πέντε (45) περίπου στο σύνολο Αστυνομικοί Υπάλληλοι.
     Οι ανωτέρω νέοι συνάδελφοι μας, στη συνέχεια θα ριχτούν στην μάχη για την πάταξη της εγκληματικότητας και ελπίζουμε  να τοποθετηθούν ιδίως σε διάφορες υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού.