ΠΟΑΣΥ: Στείλτε μας τις παρατηρήσεις για την αναδιοργάνωση

Τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις των αστυνομικών αναφορικά με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ ζητά από τους συναδέλφους της η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της προς τα
πρωτοβάθμια σωματεία: Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 400/1/35 από 09/02/2017 ανακοίνωσής μας, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ενδεχόμενες παρατηρήσεις – επισημάνσεις σας που αφορούν το Π.Δ. 7/2017 "Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας".
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος