Δημοκρατική Συμπαράταξη: Πρωτοφανής παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στις κρίσεις του ΠΣ

Ανακοίνωση του Θεόδωρου Παπαθεοδώρου Βουλευτή Αχαΐας  Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Δικαιοσύνης, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Προστασίας του Πολίτη της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, σχετικά με τις τελευταίες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.


Κατά τις τελευταίες κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα, υπήρξε μια πρωτοφανής παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας. Συγκεκριμένα, με βάση τον πίνακα των κρινόμενων, προήχθησαν από τον βαθμό του  Πυράρχου στον βαθμό του Αντιπυράρχου οι 11ος, 13ος, 48ος, 51ος, 57ος και ο τελευταίος στη σειρά 67ος. Αντίστοιχα, όσον αφορά στους  νεοπροαχθέντες  Πυράρχους από το βαθμό του Αντιπυράρχου, επελέγησαν οι 29ος, 44ος, 65ος, 72ος, 73ος, 81ος, 82ος και 89ος. Η πρωτοφανής αυτή πολιτική παρέμβαση από την Κυβέρνηση στις κρίσεις καταδεικνύει την έλλειψη αξιοκρατίας, αλλά και διαφάνειας που προσβάλλουν το πυροσβεστικό σώμα. 


Την ευθύνη την φέρει ακέραια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.