Τα προβλήματα των Πυροσβεστών στην εκπομπή της αστυνομίας

Τα φλέγοντα προβλήματα του πυροσβεστικού προσωπικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσίασε ο Ταμίας του Δ.Σ. της ΕΑΠΣ Γ. Βιντζηλαίος στην εκπομπή της 15-2-2017 "Αστυνομία
και Κοινωνία " στο κανάλι Blue sky.