Υπόμνημα για την κατανομή του προσωπικού του Π.Σ.


Η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με υπόμνημα αναφέρεται στην κατανομή του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Έκπληξη και προβληματισμό προκαλεί η αιφνιδιαστική απόφαση του κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία μειώνεται η οργανική δύναμη των υπηρετούντων πυροσβεστών στην Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης από 365 άτομα σε 266. Αναγκαστικά τα 99 άτομα ,εκτός πλέον οργανικών θέσεων, χαρακτηρίζονται ως πλεονάζοντα με αποτέλεσμα να τεθεί, πολύ σύντομα, το σοβαρό ενδεχόμενο μετάθεσης τους, χωρίς την συναίνεση τους, ως υπεράριθμα αφού μάλιστα υπάρχει, παράλληλα, και η υποχρέωση στελέχωσης των αεροδρομίων για την κάλυψη των αναγκών των οποίων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για νέες προσλήψεις. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την δρομολογούμενη τροποποίηση του Π.Δ. 170/96 ’’ Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος’’ (ήδη έχουν γνωστοποιηθεί οι διατάξεις που θα τροποποιηθούν) δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του Αρχηγείου.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε τα ακόλουθα: 1)Με ετήσιες αποφάσεις του εκάστοτε Αρχηγού του Σώματος η οργανική δύναμη αντίστοιχα της Διοίκησης Θες/νίκης καθορίζεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΗΣ Π.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
2000
 
2001
 
2002
 
2003
 
2004
 
550
 
572
 
572
 
572
 
572
 
2005
 
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
 
2011
520
 
520
 
520
 
520
 
520
 
450
 
420
2012
 
2013
 
2014
 
2015
 
2016
 
2017
 
388
 
318
 
369
 
374
 
365
 
266
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δηλαδή παρατηρείται μία συνεχής, πλην όμως αναιτιολόγητη, μείωση της οργανικής δύναμης στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

2)Τα περιστατικά-συμβάντα, αντίστοιχα, που έλαβαν χώρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Διοίκηση Π.Υ. Θεσ/νίκης ήταν κατά πενταετίες και συγκριτικά με τα περιστατικά της Περιφέρειας Αττικής και της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών ως ακολούθως:

Για την πενταετία 2010-2015 ο αριθμός των συμβάντων στην Περιφέρεια Αττικής είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αριθμό συμβάντων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 101096 με 47130 εκ των οποίων 76508 είναι συμβάντα της Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών και τα 19669 της Διοίκησης Π.Υ. Θεσ/νίκης αντίστοιχα στις περιφέρειες τους.

Θα πρέπει να προσθέσουμε και την 2η Ε.Μ.Α.Κ. (ΘΕΣ/ΚΗ) με 1.968 ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2010-2015.

Όσον αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε συμβάντα της Δ/σης Π.Υ. Αττικής για το έτος 2015 ήταν 5.798.825 σε ολική περιουσία 154.411.450 με διασωθείσα περιουσία τα 148.612.620.

Όσον αφορά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε συμβάντα της Δ/σης Π.Υ. Θεσ/νίκης για το έτος 2015 ήταν 2.551.335 σε ολική περιουσία 96.657.140  με διασωθείσα περιουσία τα 94.105.805.

Όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες, σας παραθέτουμε τα παρακάτω στατιστικά τραυματισμών και θανάτων αν την Ελληνική επικράτεια σε συμβάντα αστικών πυρκαγιών:

Για το έτος 2010, υπήρξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε συνολικά 20.980 αστικές πυρκαγιές συνολικά εννιά(9) ατυχήματα σε πυροσβεστικό προσωπικό, εκ των οποίων ισάριθμοι τραυματισμοί,(33) τραυματισμοί ιδιωτών και (40) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και (53) θάνατοι ιδιωτών.

Για το έτος 2011, υπήρξαν επίσης εννιά(9) ατυχήματα σε πυροσβεστικό προσωπικό από τον συνολικό αριθμό των 24.120 αστικών πυρκαγιών, εκ των οποίων ισάριθμοι τραυματισμοί, (44) τραυματισμοί ιδιωτών και (51) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και (31)  θάνατοι ιδιωτών.
Για το έτος 2012, υπήρξαν οκτώ(8) ατυχήματα σε πυροσβεστικό προσωπικό από τον συνολικό αριθμό των 20.308 αστικών πυρκαγιών, εκ των οποίων έξι (6) τραυματισμοί και δύο(2)
εγκαυματίες,(20) τραυματισμοί ιδιωτών και (36) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και (38) θάνατοι ιδιωτών.

Για το έτος 2013, υπήρξαν δεκαπέντε(15) ατυχήματα σε πυροσβεστικό προσωπικό από τον συνολικό αριθμό των 18.036 αστικών πυρκαγιών, εκ των οποίων ισάριθμοι τραυματισμοί,

(34) τραυματισμοί ιδιωτών και τριάντα(30) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και εικοσιπέντε(25) θάνατοι ιδιωτών. Αύξηση 87,5% ατυχημάτων, σε σχέση με το έτος 2012 και 66,7%, σε σχέση με καθένα από τα έτη 2011 και 2010 στο πυροσβεστικό προσωπικό.

Για το έτος 2014, υπήρξαν συνολικά δώδεκα(12) ατυχήματα σε πυροσβεστικό προσωπικό από πυρκαγιές, εκ των οποίων ένας(1) θάνατος, δύο(2) εγκαυματίες και εννιά(9) τραυματισμοί. Κάθε μήνα λοιπόν υπάρχει ένα τουλάχιστον ατύχημα πυροσβέστη στην εκτέλεση του καθήκοντος σε πυρκαγιά. Δεκαοκτώ(18) τραυματισμοί ιδιωτών και σαράντα(40) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και εικοσιέξι(26)  θάνατοι ιδιωτών.

Για το έτος 2014, υπάρχει αύξηση 50%, σε σχέση με το 2012 και 33,3%, σε σχέση με καθένα από τα έτη 2011 και 2010 σε τραυματισμούς πυροσβεστών.

Για το έτος 2015 υπήρξαν επτά (7) τραυματισμοί πυροσβεστών,(14) τραυματισμοί ιδιωτών και σαράντα δύο(42) εγκαυματίες ενώ υπήρξαν και δεκαοκτώ(18) θάνατοι ιδιωτών.

Και παρά τα ανωτέρω στατιστικά για το έτος 2017 η οργανική δύναμη της  Αττικής καθορίστηκε σε 2225 πυροσβέστες  ενώ για την αντίστοιχη της Διοίκησης Π.Υ. Θεσ/νίκης σε μόλις 266 πυροσβέστες. (Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτει επίσης ότι στην Αττική και ανά 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν 59 πυροσβέστες, στην Π.Ε. Θεσ/νίκης 26 πυροσβέστες για 100.000 κατοίκους ενώ στην Π.Ε. Αχαΐας 72 πυροσβέστες για 100.000 κατοίκους).

Ήταν απαραίτητο να γίνει μία σύγκριση των στοιχείων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής με την αντίστοιχη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με το συσχετισμό δύναμης προσωπικού και συμβάντων και της άνισης σε αριθμό προσωπικού κατάστασης που έχει διαμορφωθεί.

3)Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού μας καλείται να αντιμετωπίσει :

α) Την πυρασφάλεια του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου

β) Την πυρασφάλεια του διεθνούς αεροδρομίου ‘’Μακεδονία’’

γ) Την φύλαξη του δασικού σχηματισμού Βόρειας Χαλκιδικής και ορεινών όγκων Πιερίων-Ολύμπου

δ) Τις ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων της Περιφέρειας

ε) Μέτρα πυρασφάλειας στο μετρό, διυλιστήρια, ΔΕΠΑ (αέριο), εγκαταστάσεις λιμένος Θεσ/νίκης, Βιομηχανική Περιοχή Θες/νίκης, Εθνική οδό

στ) Την πυρασφάλεια ουσιαστικά της Αθωνικής Πολιτείας (Άγιον Όρος)

Ας ληφθούν παράλληλα υπόψη ότι  το 2006 μεταξύ 21 με 24 Αυγούστου, μόνο σε τρείς ημέρες κάηκε περίπου το 50% της έκτασης του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.

Η άμεση ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Χαλκιδικής επομένως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης είναι ύψιστης και ζωτικής σημασίας και καθοριστικού ρόλου για την αντιμετώπιση μιας μελλοντικής πιθανής πυρκαγιάς, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την παρουσία τεράστιου αριθμού τουριστών.

Επίσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων με μεγάλο αριθμό επιβατών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Συμπερασματικά και επειδή η πρόληψη είναι αυτή που σώζει ζωές και περιουσίες θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί και να επαναπροσδιοριστεί η διαταγή του Αρχηγείου για την παρούσα κατανομή και να γίνει επισταμένη και εκ βαθέων αναδιάρθρωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και όλου του Πυροσβεστικού Σώματος, τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό πάντοτε σε συνεργασία με την τοπική Πυροσβεστική Διοίκηση.