"Η ασφάλεια των πολιτών οφείλεται στις φιλότιμες προσπάθειες των ενστόλων μας..."

Ο δικηγόρος και καθηγητής της Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής, συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας Αδαμάντιο Μητρόπουλο και τον Αστυνομικό Διευθυντή


 Αχαΐας Νικόλαο Κοτρωνιά, τους οποίους γνωρίζει από την εποχή που ήταν ακόμη σπουδαστές στην Αστυνομική Ακαδημία.  Με αφορμή την επίσκεψή του αυτή, ο Αχαιός καθηγητής της Αστυνομικής Ακαδημίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι ελλείψεις της Ελληνικής Αστυνομίας σε προσωπικό και μέσα είναι πλέον ασφυκτικές και η ασφάλεια των πολιτών οφείλεται -σε μεγάλο βαθμό- στις φιλότιμες προσπάθειες και την αυτοθυσία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ενστόλων μας.
Για το σχεδιασμό μιας ορθολογικής αντεγκληματικής πολιτικής είναι απαραίτητα:
1) ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας και η απαλλαγή της από πάρεργα, άσχετα με την αποστολή της,
2) η ορθολογική μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωσή της,
3) η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους πολίτες και
4) η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της εγκληματικότητας στις πραγματικές της διαστάσεις.
Υπάρχουν λύσεις για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης εγκληματικότητας στη χώρα μας. Απαιτείται, όμως, βαθιά γνώση του προβλήματος, βούληση και συγκροτημένο σχέδιο...».

thebest.gr