Κοινοποιήθηκαν τα ονόματα των αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του αστυνόμου Α'

Δείτε τα ονόματα των Αστυνόμων Β' που προάγονται στο βαθμό του
Αστυνόμου Α'

dekapolice.gr/
.