Σεμινάριο επιμόρφωσης νεων Αρχιφυλάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Παρ. 2 του Π.Δ. 84/2010 οι προαγόμενοι στο βαθμό αρχιφύλακα που κατείχαν οργανική αστυφύλακα παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάριο επιμόρφωσης.Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθούν σε 6 εκπαιδευτικές σειρές ως εξής:

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να αλλάξουν εκπαιδευτική σειρά λόγω κωλύματος, κλήσης σε δικαστήριο, μεταθέσεις ή απόσπασης, πρέπει να το αιτηθουν εγκαίρως.

ΕΚΑ Θεσσαλονίκης - ekathess.gr