"Πρώτα Πυροσβέστες": Απαιτούμε την Μονιμοποίηση των 5ετών ΣυνΑδέλφων μας

Αναδημοσίευση: Η Συντονιστική ομάδα και τα Μέλη του Συνδυασμού, "Πρώτα Πυροσβέστες" του Πρώτου Συνδυασμού της Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι και η Μεγαλύτερη Ένωση
Πυροσβεστών σε όλη την Ελλάδα, βάζουν φραγμό στο περιγέλασμα και στην μπουφόνικη κωμωδία εις βάρος των 5ετών Συναδέλφων μας Πυροσβεστών με την συνεχόμενη εξαπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.Απαιτούμε η Πολιτεία να φανεί ειλικρινής απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα και τους Έλληνες Πολίτες, να ξεπεράσει τα τυχόν "προβλήματα" που επινοεί-εφευρίσκει και να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην μονιμοποίηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης όπως αυτή ισχύει με τις  διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011.


Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικού που καλύπτουν οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και η μονιμοποίηση τους είναιεπιβεβλημένη και επιτακτική.


Τα μέλη του Συνδυασμού μας τάσονται σύσσωμα στο πλευρό των 5ετών Συναδέλφων μας και ομόφωνα αποφάσισαν να στηρίξουν την κινητοποίηση τους την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.


Καλούμε όλες τις Ενώσεις και Συνδυασμούς πανελληνίως να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.


                   "Δεν περισσεύει κανένας Πυροσβέστης"                         Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού

                                 Γιάννης Ιωαννίδης

                           -Μέλος Δ.Σ.  Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ.
      -Αιρετό Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων
                            -Αντιπρόσωπος ΑΔΕΔΥ

        -Τα Μέλη του Δ.Σ.-                           - Αντιπρόσωποι Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ-

 Γρηγόρης Αναστασιάδης              Τσέγκος Αλέξανδρος

Αγγελίδης Κοσμάς                          Αλεξίου Κυριάκος

Πασχαλέρης Σωκράτης                  Μπατάλας Βασίλειος

                                                          Βλάχος Χρήστος

                                                          Βαρσαμούδης Βαρσάμης

                                                          Μπιζακίδης Γεώργιος

                                                          Τσιάγκας Γρηγόριος

                                                          Καρασσαβίδης Χρήστος

http://protapyrosvestes.blogspot.gr/