Επιστολή: Αλλαγή του νόμου πρόσληψης των πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης


Η παρούσα επιστολή σχετίζεται με την ανησυχία των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ.), αναφορικά με το εργασιακό τους μέλλον.

 Διαβάστε την ανακοίνωση:

Οι Π.Π.Υ. αποτελούν μια σχετικά νέα και πολύπαθη κατηγορία προσωπικού. 4000 άτομα, προσελήφθησαν στο Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), την 10ην Φεβρουαρίου 2012, βάσει του νόμου 3938/2011, επί πενταετή θητεία. Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι με τη λήξη της πενταετίας, δηλαδή την 10ην Φεβρουαρίου 2017, όσοι εκ των υπαλλήλων πληρούν τα οριζόμενα εξ αυτού κριτήρια (περί τα 2200 άτομα), θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό του Π.Σ., ενώ οι λοιποί θα ανανεώσουν πενταετή σύμβαση.

 

Υπάλληλοι με παρόμοια σχέση εργασίας σε ένστολα σώματα, υπάρχουν αρκετοί, όπως λ.χ. οι ειδικοί φρουροί της αστυνομίας, οι επαγγελματίες οπλίτες του στρατού, κ.λ.π. Μία διαφορά όμως εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι Π.Π.Υ., για κάποιους αφηρημένους λόγους, εντάχθηκαν όχι στο ειδικό μισθολόγιο ως είθισται, αλλά στο ενιαίο, κάτι που απεδείχθη εργασιακά προβληματικό, με αποτέλεσμα, προκειμένου να μην δυσχεραίνεται το πυροσβεστικό έργο, οι Π.Π.Υ. πολλάκις να εργάζονται κατά παράβαση του ωραρίου τους.

 

Ακολουθεί εν έτη 2014, ο νόμος 4249, που αφορά μεταξύ άλλων την αναδιάρθρωση των ένστολων σωμάτων, και θέτει τη νομική βάση για πιθανή πρόωρη ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί νωρίτερα η ακριβοθώρητη ομογενοποίηση του σώματος.

 

Σήμερα, 10 μόνον ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας για την υλοποίηση της προαναφερθείσας μονιμοποίησης, έγινε παραδεκτή από τους αρμόδιους – εμπλεκόμενους φορείς, η ύπαρξη διαφόρων ανυπέρβλητων κολλημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μέχρι πρότινος σχετικές ερωτήσεις μας (διότι πάντοτε ανησυχούσαμε), λαμβάναμε προφορικές απαντήσεις, γεμάτες με λόγια συμπαράστασης, εφησυχασμού, και διαβεβαιώσεις περί ομαλής διεξαγωγής της όλης διαδικασίας, παρά τα όποια <<μικρά αλλά επιλύσιμα προβληματάκια>>. Τις τελευταίες 2 ημέρες λοιπόν, αποφάσισαν να μας γνωστοποιήσουν ότι η κυβέρνηση, για λόγους <<μνημονιακής>> ανωτέρας βίας, δεν δύναται να τηρήσει τις νομικές της δεσμεύσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για παραδοχή επικείμενης παρανομίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, το 2014, ετέθησαν στη χώρα μας περιορισμοί στον αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Ετέθη επίσης ο κανόνας 5 αποχωρήσεις για μία πρόσληψη. Επιπλέον, για κάποιους αδιευκρίνιστους και πάλι λόγους, η τότε διοίκηση του υπουργείου μαζί με την τότε ηγεσία του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, καταχώρησαν τους Π.Π.Υ. στα μητρώα των δημόσιων υπαλλήλων ως μη τακτικό προσωπικό. Τέλος, το Π.Σ. δεν φρόντισε να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων ένστολων σωμάτων, και να εξαιρεθεί και αυτό από τους προαναφερθέντες περιορισμούς. Ως αποτέλεσμα, η εν έτη 2017 ένταξη των Π.Π.Υ. στο μόνιμο προσωπικό, αδυνατεί να διεκπεραιωθεί καθώς : αν δεν πρόκειται για νέα πρόσληψη, προσκρούει στον <<τίτλο>> μη τακτικό προσωπικό, ενώ αν πρόκειται, προσκρούει στον κανόνα 5 αποχωρήσεις για μια πρόσληψη. Επομένως η παράβαση του νόμου, και η παράταση του ισχύοντος εργασιακού καθεστώτος, προτείνεται ως λύση στο πρόβλημα.

 

Η δηλώσεις συμπαράστασης, οι ισχυρισμοί περί αναγκαιότητας ύπαρξης των Π.Π.Υ. στις τάξεις του Π.Σ., και η μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων επίρριψη ευθυνών μας αφήνει ασυγκίνητους. Αποτελούμε το 1/3 περίπου της συνολικής υπηρετούσας δύναμης του Π.Σ., κι επί πέντε έτη πράττουμε με αίσθημα ευθύνης το καθήκον μας, στην υπηρεσία του πολίτη ανά την Ελλάδα. Σήμερα μας κατακλύζουν συναισθήματα εργασιακής ανασφάλειας, κι αντιμετωπίζουμε το μέλλον με αβεβαιότητα.

 

Ζητούμε συνεπώς να δώσετε στο θέμα μας την αρμόζουσα βαρύτητα, και να συνδράμετε την προσπάθειά μας, προκειμένου να τηρηθούν τα δια νόμου ορισθέντα προ 5 ετών.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.