Παράταση κανονικής αδείας για το 2016 λόγω αγροτών και προσφυγικού

 
Ο υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης απέστειλε έγγραφο σε όλες τις αρμόδιες διευθύνσεις για παράταση της κονονικής άδειας του 2016.


Το έγγραφο αναφέρει:

Παρακαλούμε ενημερώσατε προσωπικό Υπηρεσιών σας ότι λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών (λήψης μέτρων κάτα τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενίσχυση νησιωτικών περιοχών της Χώρας και της νησιωτικής περιοχής του Έβρου κλπ) τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας 2016 δύναται διανυθούν μέχρι 10.04.2017.