Ενημέρωση για τις ενέργειες που απαιτούνται για το Τ.Π.Δ.Υ. – Ανανεωμένο

Όσοι καταταγέντες μετά την 1/1/1993 ανήκουν στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή με το άρθρο 27 του Ν. 2676/99 μπήκαν προαιρετικά στο ΤΠΔΥ με έγγραφη αίτηση τους, η οποία δεν ανακαλείται 

όμως, προκειμένου να πάρουν εφάπαξ (δεύτερο εφάπαξ εκτός δηλαδή από το ΤΕΑΠΑΣΑ), όπως και οι συνάδελφοι της πρώην Αστυνομίας Πόλεων. Πολλές όμως Υπηρεσίες δεν πήραν υπογεγραμμένη την κάθε αίτηση ένταξης τους κάθε συναδέλφου. Τώρα όσοι επιθυμούν και είναι καθαρά προσωπικό-ιδιωτικό το ζήτημα, θα υποβάλλονται ξεχωριστά έγγραφα αιτήματα ιεραρχικά μέσω Υπηρεσιών τους, από κάθε συνάδελφο, προκειμένου να δοθεί απάντηση εάν όντως έχουν υπογράψει ή όχι. Έτσι όσοι δεν έχουν υπογράψει, μπορούν εκ νέου να διαγράφονται από αυτό το Ταμείο, να σταματήσουν οι μηνιαίες κρατήσεις και να πάρουν μέρος των χρημάτων τους, που δυστυχώς ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο τι χρηματικά ποσά θα επιστραφούν. Τονίζω επίσης τα εξής σημαντικά θέματα:
– Οι μηνιαίες κρατήσεις είναι 4% επί των μεικτών αποδοχών μας.
– Το Ταμείο αυτό το ΤΠΔΥ χορηγεί μόνο εφάπαξ βοήθημα στην αποστρατεία μας. – Οι συνάδελφοι που ανήκουν στην πρώην Αστυνομία Πόλεων δεν μπορούν να διαγράφονται και δεν τους ενδιαφέρει όλη αυτή η διαδικασία, όπως και οι καταταγέντες μέχρι 31/12/1992 που ανήκουν στην πρώην Ελληνική Χωροφυλακή.
– Το ΤΠΔΥ χορηγεί δυστυχώς λόγω αποφάσεων Μνημονίου και σχετικών Υπουργικών αποφάσεων μειωμένο εφάπαξ περίπου 40 με 45% από αυτό που χορηγού σε παλαιότερα.
– Το ΤΠΔΥ πλέον με το ν. 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) από την 1/1/2017, έγινε συγχώνευση με το ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και ονομάζεται ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή όλοι οι μισθωτού ανεξαιρέτως μαζί (από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) σε αυτό το υπέρ Ταμείο.
ΕΛΠΊΖΩ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ. Απλά είναι, επαναλαμβάνω, καθαρά προσωπικό-ιδιωτικό το θέμα και χρειάζεται προσεχτικά μελέτη και να ληφθούν υπόψη όλα τα προσωπικά, ιδιωτικά και οικογενειακά δεδομένα και ανάγκες του/της κάθε συναδέλφου.
Σχέδιο αίτησης:


επιμέλεια
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ
ekathess.gr