Τρεις υπολογιστές δώρισε το "Βενιζέλος" στο τμήμα αστυνόμευσης του αεροδρομίου

 Την 25/01/2017 πραγματοποιήθηκε η παράδοση-δωρεά από τον εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΙΑ (Athens International Airport "Eleftherios Venizelos") ΜΠΕΛΙΟ Γεώργιο τριών ηλεκτρονικών
υπολογιστών στον Α/Α ΠΡΑΠΑ του Τμήματος Αστυνόμευσης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ. Η παραπάνω ευγενική χορηγία είναι αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης σε σχετικό αίτημα μας για να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του.                                                                                                      

ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΥ