Ανοιχτή επιστολή στον Δημήτρη Βίτσα για το Νομοθετικό Πλαίσιο Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού

Ο Στέφανος Κουκουράβας, πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας απέστειλε επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη Βίτσα με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο Μεταθέσεων Στρατιωτικού Προσωπικού.
 
Διαβάστε το περιεχόμενο της επιστολής:

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

 
Με ιδιαίτερη χαρά παρακολουθήσαμε τις πρόσφατες δηλώσεις σας σχετικά με επικείμενες διευθετήσεις που μελετά και προτίθεται να εφαρμόσει η Κυβέρνηση για το θέμα της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις μεταθέσεις του στρατιωτικού προσωπικού, με σκοπό τον περιορισμό τους.


Αναγνωρίζουμε το ενδιαφέρον με την οποία η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ περιβάλλει το στρατιωτικό προσωπικό, χαιρόμαστε ειλικρινά που το αυτό ενδιαφέρον σας συμπίπτει με τις δικές μας αγωνίες. Εκφράζουμε την ευαρέσκειά μας που οι ανησυχίες που διακατέχουν το στρατιωτικό προσωπικό για τα πραγματικά  προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο, έχουν γίνει κτήμα της πολιτικής ηγεσίας, που φέρεται να συμμερίζεται την αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το θέμα των μεταθέσεων και η οποία δια στόματός σας διατυπώνει, ένα ορθά αντιλαμβανόμαστε, προθέσεις για την αποφασιστική άμβλυνση του προβλήματος.


Κύριε Υπουργέ, σας διαβεβαιώνουμε ότι σε αυτή σας την προσπάθεια δεν θα είστε μόνος. Η ΕΣΠΕΘ, όπως και όλες οι υγιώς σκεπτόμενες Ενώσεις ε.ε στρατιωτικών, θα σταθούν δίπλα σας συμπαραστάτες της πολιτείας για την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων, εφόσον αυτές είναι οι προθέσεις σας και φυσικά εάν οι όποιες ρυθμίσεις γίνουν υπό ανθρωποκεντρικό πρίσμα, χωρίς περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις και εξαιρέσεις, χωρίς την εφαρμογή δήθεν «κοινωνικής πολιτικής», η οποία εν τέλει αποβαίνει διαχρονικά σε βάρος του μέσου συναδέλφου που δεν ανήκει στις «ειδικές κατηγορίες».

 
Σε αυτό το πλαίσιο, διερμηνεύοντας εκτιμώ τα συναισθήματα της πλειοψηφίας των Ελλήνων στρατιωτικών, επιτρέψτε μου να θέσω ταπεινά υπ’ όψιν σας, την πρόταση που επανειλημμένα έχει διατυπώσει δημοσίως η ΕΣΠΕΘ, όπως και το σύνολο σχεδόν των λοιπών Ενώσεων, σχετικά με την απαίτηση για τη θέσπιση ανωτάτου ορίου μεταθέσεων, ώστε με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας, να παρασχεθεί στο στρατιωτικό προσωπικό η δυνατότητα επιλογής ενός σταθερού τόπου υπηρέτησης και διαμονής (βλ. την από υπ.’ αριθμ  63/08-06-2016 επιστολή της ΕΣΠΕΘ).


Αναλυτικότερα, προτείνεται η υιοθέτηση της παρακάτω τροποποίησης του περιεχόμενου της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’), με την ενσωμάτωση της ακόλουθης προσθήκης:


                 «Μετά τη παρέλευση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία του τόπου  προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης και εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την αποστρατεία του στελέχους. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης (ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ ή ΑΣΠ - ΣΕΘΑ), στα πλαίσια της μετεξέλιξης τους σε ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο των πέντε (5) μεταθέσεων. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ή τη συμπλήρωση 30 ετών συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος υπάγεται, εφόσον το επιθυμεί και δίχως άλλες προϋποθέσεις, στις ανωτέρω διατάξεις».


Η ως άνω ρύθμιση καθίσταται απολύτως επίκαιρη και επιτακτική ως ανάγκη, μετά τη βίαιη επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών σύμφωνα με το Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’), καθώς επίσης και τις επώδυνες αυξήσεις των εισφορών για την αναγνώριση πρόσθετων ετών ασφάλισης, πραγματικών ή πλασματικών, βάσει του Ν.4387/2016

(ΦΕΚ 85 Α’), οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείουν κάθε σκέψη για οικειοθελή αποχώρηση όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ετών εργασίας των 40 ετών.


Τα οφέλη για το προσωπικό σε οικονομικό και οικογενειακό επίπεδο είναι τεράστια και δεν χρήζουν ανάλυσης. Τα οφέλη όμως δεν έχουν μια μόνο διάσταση. Με την υιοθέτηση του παραπάνω μέτρου παρέχεται ισχυρό κίνητρο στο προσωπικό που έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, να παραμείνει στην ενεργό υπηρεσία, μειώνεται αισθητά το οικονομικό κόστος για την υπηρεσία με τη μείωση εξόδων μεταθέσεων και την αποφυγή δαπανών για εξειδικευμένη εκπαίδευση προσωπικού, στις όχι λίγες περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία και εκτιμάται ότι βελτιώνεται ο δείκτης παραγωγικότητας σε ένα οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον. Τυχόν υιοθέτηση της πρότασής μας, φρονούμε ότι θα αποτελέσει τον καταλύτη ώστε πληθώρα συναδέλφων νεαρής ηλικίας, γνωρίζοντας την προοπτική επιλογής ενός σταθερού τόπου διαμονής μετά τη συμπλήρωση 25ετίας, να επιδιώξουν πλέον συνειδητά και όχι «βιαίως» την υπηρέτηση σε Φρουρές της παραμεθορίου, προγραμματίζοντας με σχετική ασφάλεια τη σταδιοδρομία τους και κυρίως έχοντας τη δυνατότητα για υλοποίηση του οικογενειακού σχεδιασμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και σε τόπο που αυτοί εγκαίρως θα επιλέξουν και που εξυπακούεται ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι ο τόπος απ’ όπου έλκουν την καταγωγή τους, αλλά το μέρος όπου επέλεξαν να «κτίσουν» τις ζωές τους.


Η πρόταση της ΕΣΠΕΘ εκτιμούμε ότι προσεγγίζει στοιχειοθετημένα τον πυρήνα του κυριότερου προβλήματος που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι στρατιωτικοί και είναι ιδιαίτερα οξυμένο τα τελευταία χρόνια λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Μπορεί να αποτελέσει τη βάση συζήτησης για τη λήψη μιας ιστορικής σημασίας απόφασης, ευεργετικού χαρακτήρα, για το στρατιωτικό προσωπικό και να αλλάξει τη θεώρηση των πραγμάτων σε ένα πιο ανθρωποκεντρικό πλαίσιο.


                Αρνούμαι να αποδεχτώ ότι μια υπεύθυνη Κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να παραμένει απλός θεατής, επιτείνοντας το κλίμα ανησυχίας και αγωνίας των στελεχών των ΕΔ, ενόψει επικείμενης ρύθμισης νέου πλαισίου μεταθέσεων, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις απόψεις των θεσμοθετημένων Ενώσεων και χωρίς ανοιχτή διαβούλευση για το θέμα, σε ότι αφορά στις βασικές αρχές και στο γενικό πλαίσιο.


Επίσης να γνωρίζετε ότι από την πλευρά της, η ΕΣΠΕΘ, θα αγωνιστεί ώστε να μη συνεχίσουν οι συνάδελφοι και οι οικογένειές τους να βρίσκονται υπό συνεχή «διωγμό», σε μια ατέρμονη μετακίνηση σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας, διαταρασσόμενης της οικογενειακής του γαλήνης με τις συνεχείς και πολλές φορές άσκοπες μεταθέσεις, έπειτα από αρκετά χρόνια υπηρεσίας και προσφοράς στην πατρίδα. Σας καλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας, αναγνωρίζοντας έτσι εμπράκτως στο συνάδελφο το δικαίωμα του για ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπή βίο, σε συνάρτηση με τη βιολογική (ηλικιακή) και την επαγγελματική του ωρίμανση.


Κύριε Υπουργέ, γνωρίζοντας το αμέριστο ενδιαφέρον σας για τις ΕΔ και το προσωπικό τους, το οποίο πανθομολογούμενα αποτελεί το ισχυρότερο πολλαπλασιαστή ισχύος, σας καλούμε δημόσια να ενσκήψετε περαιτέρω στα ουσιώδη προβλήματα του κλάδου και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τυχόν ακρόαση του ΔΣ της ΕΣΠΕΘ προκειμένου να αναπτύξει εκ του σύνεγγυς τις απόψεις και τα επιχειρήματά της, σε πιθανή μελλοντική επίσκεψή σας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα αποτελούσε τιμή για εμάς.

               

-Ο-

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ


Στέφανος Κουκουράβας