Απέτρεψαν και σήμερα πλειστηριασμούς στη Θεσσαλονίκη

Για ακόμη μία Τετάρτη ματαιώθηκαν πλειστηριασμοί με την  παρέμβαση πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Παρά την αποχή των συμβολαιογράφων σήμερα στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου, στο
Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε η διαδικασία για πλειστηριασμό.
Ο πλειστηριασμός αφορούσε ενα γραφειο στη ν.Μηχανιωνα που το πλειστηριάζει ιδιώτης από ιδιώτη. Ωστόσο, επειδή είναι προσημειωμένο απο τράπεζα δεν  επιτρεπουν μέλη του Συντονισμού ενάντια στους πλειστηριασμόυς, να βγεί σε πλειστηριασμό.Στην αίθουσα βρίσκονται περίπου  50 ατομα.
Να σημειωθεί πως, οι συμβολαιογράφοι απέχουν και σήμερα από τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τους πλειστηριασμούς με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ. Μόνο κατ' εξαίρεση θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβληθεί κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύδοντα.

seleo.gr