Εικόνες αποκάλυψης

Βολές κατά της κυβέρνησης για την αποτυχία της να προστατεύσει στοιχειωδώς από τον χιονιά τους πρόσφυγες εξαπέλυσε η «Αυγή» στο κύριο άρθρο της με
τίτλο «Αργά αντανακλαστικά».
Με αφορμή τις εικόνες ντροπής από τον πνιγμένο στα χιόνια κα­ταυλισμό της Μόριας, η εφημε­ρίδα τονίζει πως είναι ασυγχώ­ρητο «ότι μόλις σήμερα θα φτάσει στη Λέσβο ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού για να στε­γάσει κάποιους από τους παγωμένους πρόσφυ­γες».
«Και σε αυτή τη φάση», συμπληρώνει, «λίγη σημασία έχει ποιος φταίει, το αν αρνούνται οι ξενοδόχοι να ανοίξουν - επί χρήμασι - τα άδεια τους δωμάτια ή αν βρήκε την ευκαιρία ο κάθε δήμαρχος να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση σε βάρος των παγωμένων ή αν δεν κάνουν τη δουλειά που ανέλαβαν οι χρυσοπληρωμέ­νες από την Ε.Ε. ΜΚΟ».
Στο άρθρο προστίθεται ότι αυτά ήταν γνωστά «και πριν πέσει το πρώτο χιόνι, αλλά στην τελική είναι ευθύνη του κράτους - εν προκειμένω του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής - να επιδείξει γρήγορα αντανακλαστικά και να βρει λύση».

Αρματαγωγό
Eν τω μεταξύ το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με διάφορα μέσα προσπαθεί να αντα­ποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες που έχουν α­νακύψει στις δομές φιλοξενίας των προσφύγων από το δριμύ ψύχος.
Το μεσημέρι της Τετάρτης και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες αναμενόταν να καταπλεύσει στη Μυτιλήνη το αρματαγωγό «Λέσβος» του Πολεμικού Ναυτικού, που ήταν προγραμματι­σμένο να αποπλεύσει την Τρίτη το βράδυ από τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Το πλοίο είναι πλήρως εξοπλισμένο, προκει­μένου να φιλοξενήσει όσους πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται αντιμέτωποι με τα α­κραία καιρικά φαινόμενα, όπως αποφασίστηκε ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πρω­θυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον υπουργό Με­ταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα νησιά περίπου 16.000 άνθρωποι, οι οποίοι μένουν σε hotspots, καθώς και σε επίσημες και άτυπες δομές στέ­γασης. Ωστόσο, η επίσημη δυναμικότητα είναι 8.355 άνθρωποι. Στο hotspot της Μόριας στη Λέσβο, πάνω από 3.500 άνθρωποι στεγάζονται σε έναν χώρο δυναμικότητας μικρότερης των 2.000. Το hotspot της Σάμου έχει δυναμικότητα 600 ανθρώπων και αυτή τη στιγμή στεγάζει πά­νω από 1.500.

Αποτυχία
Ο συνωστισμός και η απουσία σοβαρής προ­ετοιμασίας για τον χειμώνα δημιουργούν κινδύ­νους για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώ­πων που ζουν εκεί. Το δράμα των προσφύγων στους καταυλισμούς δεν έχει τέλος. Για ακόμα μια φορά η ελληνική πολιτεία βρέθηκε εκτεθει­μένη και αδύναμη να παρέχει την υποτυπώδη ασφάλεια σε δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, ενά­ντια και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
Αφού συνήθισαν να ζουν σε χώρους που πε­ρισσότερο θυμίζουν χωματερή παρά κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, αφού άλλοι αποφάσι­σαν για το όποιο μέλλον τους κλείνοντας τα σύ­νορα και εγκαταλείποντάς τους, τώρα τους άφη­σαν αβοήθητους στην επέλαση του χιονιά.
Παρά τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρ­νησης ότι τα σχετικά μέτρα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία, η προετοιμασία εν όψει του χειμώνα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που εί­ναι εγκλωβισμένοι στα ελληνικά νησιά έχει απο­τύχει.

Μέτρα τώρα
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ζητούν την άμεση λήψη έκτακτων μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά θα στεγαστούν σε αξιοπρεπή και ζεστά καταλύμα­τα, που είναι κατάλληλα για τον χειμώνα. Ο πλη­θυσμός των hotspots πρέπει να μειωθεί στην προβλεπόμενη δυναμικότητά τους, ενώ οι υπό­λοιποι άνθρωποι πρέπει να μεταφερθούν σε αξι­οπρεπή καταλύματα στην ηπειρωτική χώρα.
«Είμαστε εξοργισμένοι, καθώς βλέπουμε, πα­ρά τις υποσχέσεις των ελληνικών αρχών, σήμε­ρα στη Λέσβο και τη Σάμο τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να είναι αβοήθητοι στο κρύο. Ζουν εκτεθειμένοι στο χιόνι και την παγωμένη βροχή, συχνά χωρίς πρόσβαση σε ζεστό νερό, σχεδόν χωρίς καθόλου θέρμανση και σε αφόρη­τες θερμοκρασίες υπό το μηδέν», λέει ο επικε­φαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνο­ρα Clément Perrin.
Από τον Απρίλιο του 2016, έναν μήνα μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 80 σοβαρά περιστατικά ασφάλειας σε καταυλισμούς σε όλη την Ελλάδα. Τα περιστατικά αφορούν πυρκαγιές, συμπλοκές και βιασμούς, μεταξύ άλλων, και δεί­χνουν ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ζουν σε μη ασφαλείς συνθήκες, τη στιγμή που θα έ­πρεπε να τους παρέχεται προστασία μέχρι να ε­ξεταστεί η αίτηση ασύλου τους.

Ικανοποιημένος ο Μουζάλας
«Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας δήλωσε στη συνέντευξη Τύ­που που έδωσε την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου ότι η προετοιμασία για τον χειμώνα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην ηπειρωτική Ελλάδα και είναι σε εξέλιξη στα νησιά. Σύμφωνα με όσα έχουμε δει σήμερα, αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, ε­νώ οι πολυάριθμες εκκλήσεις των Γιατρών Χωρίς Σύνορα από τον Μάρτιο του 2016 για βελτίωση των συνθηκών στους καταυλισμούς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη, ιδίως στα νησιά», ανα­φέρει ο επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα Clément Perrin.
Οι άντρες, οι γυναίκες και τα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί στα νησιά πληρώνουν το τίμημα της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας. Παρά τα εκατομ­μύρια ευρώ που έχουν δοθεί από την Ευρώπη για προστασία, φροντίδα υγείας και στέγαση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εξακολουθούν να υποφέρουν.
Οι ελληνικές αρχές πρέπει να σταματήσουν να αυτοσυγχαίρονται για τα υποτιθέμενα ανθρωπι­στικά τους επιτεύγματα την ώρα που χιλιάδες άν­θρωποι υποφέρουν από τον βαρύ χειμώνα, καθώς περιμένουν να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους.
Προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα τραγω­δία, μπορούν και πρέπει να ληφθούν τώρα έκτα­κτα μέτρα στα νησιά. Κανένας άνθρωπος που ζη­τά προστασία και έχει εγκαταλείψει την πατρίδα του για να γλιτώσει από τον πόλεμο, τα βασανι­στήρια και την ακραία βία δεν πρέπει να βρίσκε­ται απροστάτευτος στο κρύο.
Οι μεταφορές αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα επιτρέπονται μόνο αφού έχει ο­λοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής ή σε πε­ριπτώσεις ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων. Στην κα­θυστέρηση των μεταφορών έχει συμβάλει ο αργός ρυθμός της καταγραφής ή του εντοπισμού των ευάλωτων ατόμων και παλαιότερα η έλλει­ψη κατάλληλων χώρων στην ενδοχώρα. Μεταξύ άλλων, η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει στον μεγάλο συνωστισμό των χώρων φιλοξενίας, οι ο­ποίοι δημιουργήθηκαν για πολύ λιγότερους αν­θρώπους, και στην αύξηση των κινδύνων στον τομέα της προστασίας.Μιχάλης Λαγάνης
ΠΟΝΤΙΚΙ