Πρόταση για διαχωρισμό των ανέλεγκτων δαπανών προηγούμενων ετών στο Λιμενικό για να μην χρεωθεί το προσωπικό

Να γίνει διαχωρισμός ώστε να μην  χρεωθούν ή να υποχρεωθούν να επιστρέψουν χρήματα από δαπάνες οδοιπορικών και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρότεινε η ΠΟΕΠΛΣ στον Υπουργό


 Ναυτιλίας για το μεγάλο και σοβαρό ζήτημα των ανέλεγκτων δαπανών προηγούμενων ετών από την Πάγια προκαταβολή.

Γράφαμε στο bloko.gr ότι οι δαπάνες που δεν ελέγχθηκαν και δεν ενταλματοποιήθηκαν εγκαίρως φθάνουν ακόμα και σε βάθος δεκαετίας και αντιλαμβάνεται κανείς πόσο...άβολο θα ήταν να υποχρεωθούν σήμερα - και μάλιστα χωρίς να έχουν ευθύνη - στελέχη να επιστρέψουν χρήματα για μετακίνηση για υπηρεσιακούς λόγους το 2006 ή το 2007 ή ακόμα και για ένα ζευγάρι γυαλιά που αγοράστηκαν πριν από πέντε-έξι χρόνια. 

Σύμφωνα με λοιπόν με την ανακοίνωση της ΠΟΕΠΛΣ: 


Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν την 5-01-17 στη σύσκεψη της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη και τις Οικονομικές Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ ήταν και η ενταλματοποίηση δαπανών των προηγούμενων ετών.
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος οδοιπορικά αλλά και έξοδα για τη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις οποίες ο μεταγενέστερος έλεγχος και εφόσον δεν είχαν ενταλματοποιηθεί, διαπίστωσε κενά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι διαφορές αυτές προέκυψαν καθώς ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε σε προγενέστερες δαπάνες απαιτούσε επιπρόσθετα δικαιολογητικά από αυτά που προβλέπονταν κατά το χρόνο εκτέλεσης της μετακίνησης ή της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς αλλά και με το επιτελείο του Υπουργού διαπιστώνεται η βούληση για εξεύρεση λύσης που θα ενταχθεί στο Νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ.
Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση, δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα χρόνια σε οδοιπορικά και ιατροφαρμακευτικά, οι οποίες όχι με ευθύνη των συναδέλφων δεν ενταλματοποίηκαν έγκαιρα, θα πρέπει ενταχθούν σε διαφορετικό νομικό καθεστώς από κάθε άλλο είδος ανεξόφλητης δαπάνης.
Σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κουρουμπλή Παναγιώτη να προβεί σε κάθε δυνατή ενέργεια ώστε από τη μία να αποδοθούν στους δικαιούχους τα χρήματα που δικαιούνται και από την άλλη να μη καταλογιστεί σε συνάδελφο ούτε ένα ευρώ.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΑΝΗΣ Κωνσταντίνος              ΤΣΙΑΝΟΣ Παναγιώτης