"Αδύνατη προς το παρόν η μεταστέγαση των αστυνομικών υπηρεσιών Σαπών στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ."


Απάντηση στην ερώτηση του αν. γενικού γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  βουλευτή Ν. Δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη από τον αν. υπουργό Εσωτερικών Νίκο Τόσκα, για την επίλυση του 

στεγαστικού προβλήματος του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, δόθηκε πρόσφατα. Συγκεκριμένα υπήρξε αίτημα μεταστέγασης – συστέγασης του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σαπών στο κτίριο της πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών. Ως γνωστόν, το σχετικό αίτημα παραχώρησης του εν λόγω κτιρίου και εντεύθεν μεταστέγασης των ανωτέρω αστυνομικών υπηρεσιών έχει κριθεί ως εύλογο από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δεδομένης της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας των υπαρχόντων κτιρίων. 

Από την συνημμένη απάντηση διαφαίνεται ότι δε δύναται να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης χρήσης του ακινήτου μέχρι την έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων, χωρίς να αναφέρεται το πότε θα εκδοθούν αυτές παραπέμποντας το όλο θέμα στις καλένδες.

Η απάντηση αναφέρει: «Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης του ακινήτου δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι της έκδοσης των απαραίτητων διευκρινιστικών εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α-94) βάσει του οποίου επήλθαν μεταβολές στο καθεστώς κυριότητας και νομής των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ)».  
 
xronos.gr