«Ναι» στα ανώνυμα κουπόνια των 50 ευρώ υπέρ κομμάτων

Θετικά γνωμοδότησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την καθιέρωση της ανωνυμίας στα κουπόνια των πολιτικών κομμάτων, έως του ποσού των 50 ευρώ, εν όψει της
σύνταξης σχετικού νομοσχεδίου για αλλαγή της νομοθεσίας στον τομέα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.
Ωστόσο ορίζει ότι οι δωρεές άνω των 500 ευρώ θα πρέπει να γίνονται μέσω Τραπεζών (σήμερα αυτό ισχύει για ποσά μέχρι 1.500 ευρώ), όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του χρηματοδότη.
Ειδικότερα, η Αρχή γνωμοδότησε ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία η δυνατότητα καθιέρωσης της ανωνυμίας για τη δωρεά μικρών ποσών (κουπόνια) προς τα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, ενώ οι δωρεές άνω των 500 ευρώ πρέπει να γίνονται μέσω Τραπεζών.
Το σχετικό ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απέστειλαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που είναι αρμόδια για τη σύνταξη του νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την αλλαγή της ισχύουσας νομοθεσίας, προτείνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στα πλαίσια των οικονομικών τους εξορμήσεων, μέσω: 1) ανώνυμων κουπονιών, δηλαδή κουπονιών ποσού έως 50 ευρώ, στα οποία δεν θα αναγράφονται τα στοιχεία του χρηματοδότη- δωρητή και 2) προσφοράς ποσών που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ -έναντι των 1.500 ευρώ που ισχύει μέχρι σήμερα- μέσω τραπεζών όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία του χρηματοδότη.
Σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου και του αριθμού φορολογικού μητρώου ή του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αγοραστή κουπονιών.

efsyn.gr