Στο POL αναρτήθηκαν τα πενθήμερα

Αυτήν την εικόνα είχαν μέχρι πριν από λίγη ώρα τα εκκαθαριστικά σημειώματα των αστυνομικών για τη μισθοδοσία, από τα οποία έλειπαν τα "πενθήμερα". Όπως ενημερώνουν στο λογαριασμό τους
στο Facebook οι ΜΑΧΙΜΟΙ αστυνομικοί, όμως, πλέον φαίνονται τα πενθήμερα και στο POL:
Η αυλαια αυτού του έργου των πενθήμερων επεσε με την ανάρτηση αυτών στο pol.ΜΑΧΙΜΟΙ