ΠΕΑΛΣ: H νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές


Μετά τις αρχαιρεσίες, που διεξήχθησαν την Παρασκευή 16-12-2016 και σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΠΕΑΛΣ «Διοικητικό Συμβούλιο» το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΛΣ διαμορφώνεται ως εξής:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ, Πρόεδρος

Πλοίαρχος Λ.Σ. Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ, Γενικός Γραμματέας - Οργανωτικός Γραμματέας

Πλωτάρχης Λ.Σ. Ιωάννης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Ταμίας

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, Α΄ Αντιπρόεδρος - Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Κινητοποιήσεων

Πλωτάρχης ΛΣ Γεώργιος ΜΑΚΡΗΣ, Β΄ Αντιπρόεδρος

Πλωτάρχης ΛΣ Χρήστος ΚΑΒΕΛΑΡΗΣ, Γ΄ Αντιπρόεδρος

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Σπυρίδων ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Μέλος

Υποπλοίαρχος Λ.Σ. (Ο) Γεώργιος ΦΥΚΑΣ, Μέλος

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΧΡΥΣΙΝΑΣ, Μέλος

Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ              Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ