Προκήρυξη δύο θέσεων αστυνομικών στη Europol - Προθεσμίες, προυποθέσεις

Διαταγή του Αρχηγείου εστάλη προς τις Υπηρεσίες, για την κάλυψη 2 θέσεων Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων ως Αναλυτών του Τμήματος Επιχειρήσεων της EUROPOL.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως την 07/01/2017 και αφορά το αστυνομικό προσωπικό από αστυφύλακες μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοριστικές διατάξεις, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθηκόντα των θέσεων στην γραμματεία των Υπηρεσιών