EEEΠ: Από τους πιο αυστηρούς στην Ε.Ε. ο νέος κανονισμός για τα VLTs

Στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να
παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, δηλώνει η Ε.Ε.Ε.Π.
Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αναφέρει ότι έλαβε, κατόπιν κοινοποίησης, την επιστολή της Διεύθυνσης Εκσυγχρονισμού Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GROW E2/RW/ik(2016) 7811485) με θέμα "Ελληνική Νομοθεσία Παιγνίων".

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, "η Ε.Ε.Ε.Π με τη με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφασή της προχώρησε σε επικαιροποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, στηριζόμενη στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που άπτονται των θεμάτων προώθησης του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθώς και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές επί των διαδικασιών και του πλαισίου διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα”.
Η Επιτροπή τονίζει πως για να συναχθούν ορθά, τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα συμπεράσματα για το συγκεκριμένο θέμα, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένης και της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει συγκριτικά στοιχεία και πλήρη τεκμηρίωση, εάν και εφόσον δεν είναι διαθέσιμα, για τους ισχύοντες κανονισμούς των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αποδεικνύουν ότι ο νέος κανονισμός για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs που εκδόθηκε με την με αριθμό 225/2/25.10.2016 (Β3528) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκαταλέγεται στους πιο αυστηρούς σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Ταυτόχρονα η Ε.Ε.Ε.Π προτίθεται να παράσχει οποιαδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.
"Η Ε.Ε.Ε.Π. θα συνεχίσει να ασκεί αποτελεσματικά τα εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντα και αρμοδιότητές της βασιζόμενη στις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές με σκοπό τη συνεπή και συστηματική προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προώθηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και την καταπολέμηση της παράνομης διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων που αποτελεί κοινωνική μάστιγα για τη χώρα μας”, καταλήγει η ανακοίνωση.
Δικαίωση στο Ευρωδικαστήριο
Η νέα παρέμβαση στο ζήτημα της ανάπτυξης δικτύου παιγνιομηχανημάτων στην ελληνική αγορά προκαλεί ερωτήματα καθώς έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία αποφαίνεται ότι δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση οι συμβάσεις ΟΠΑΠ – Δημοσίου για την αποκλειστική άδεια λειτουργίας των 35.000 παιγνιομηχανημάτων.

Η υπόθεση χρονολογείται από το 2012 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πως το τίμημα που κατέβαλε η ΟΠΑΠ ΑΕ, για την αποκλειστική άδεια λειτουργίας 35.000 παιγνιομηχανημάτων και για τη χρονική επέκταση των αποκλειστικών δικαιωμάτων για τη λειτουργία 13 παιχνιδιών με οποιαδήποτε μέσα, ήταν επαρκές. Τότε, μάλιστα, η Επιτροπή έκρινε ότι οι σχετικές συμφωνίες δεν απέφεραν κανένα αθέμιτο πλεονέκτημα στην ΟΠΑΠ ΑΕ.
Ένα χρόνο μετά, όμως, επτά ελληνικά καζίνο προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ εναντίον της απόφασης της Επιτροπής. Το κύριο επιχείρημά τους ήταν πως το ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει υψηλότερο τίμημα από το προβλεπόμενο στην εν λόγω συμφωνία ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2015 το Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή τους και δικαίωσε την Επιτροπή και τις θέσεις της ΟΠΑΠ ΑΕ.
Τα καζίνο επανήλθαν με αίτηση ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ εναντίον της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου και στις 21 Δεκεμβρίου 2016 το Δικαστήριο απέρριψε την αίτησή τους και όλους τους ισχυρισμούς των καζίνο αναφέροντας μεταξύ άλλων πως το ποσό των 560 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε ο ΟΠΑΠ ήταν σημαντικά χαμηλότερο της τρέχουσας καθαρής αξίας της συμφωνίας για τα VLT.

"Χτύπημα" στον παράνομο τζόγο
Η ανάπτυξη δικτύου VLTs στην Ελλάδα εκτός του ότι θα ενισχύσει τα δημόσια ταμεία με ετήσια έσοδα της τάξης των 250-300 εκατ.ευρώ, θα επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην παράνομη αγορά, η οποία σήμερα παραμένει ανεξέλεγκτη.
Υπολογίζεται ότι σήμερα λειτουργούν περί τα 120.000 μηχανήματα, χωρίς οποιοδήποτε έλεγχο, στερώντας σημαντικά έσοδα από το κράτος και αφήνοντας τους παίκτες ευάλωτους σε κινδύνους που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα.