Νομική προστασία για αστυνομικούς εξασφάλισε η ΠΟΑΞΙΑ

Νομική προστασία στους αστυνομικούς από ασφαλιστική εταιρεία εξασφάλισε η ΠΟΑΞΙΑ, που απέστειλε τη συμφωνία στις πρωτοβάθμιες ενώσεις, από τις οποίες ζήτησε να της απαντήσουν με
συγκεντρωτικές καταστάσεις όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον:
Σας αποστέλλουμε την προσφορά για νομική προστασία Αστυνομικών της ασφαλιστικής εταιρίας ARAG που εξασφάλισε η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ειδικά για τα μέλη της και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τις εν λόγω παροχές, καταγράφοντας όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Στην συνέχεια να μας αποστείλετε συγκεντρωτική κατάσταση των επιθυμούντων, προκειμένου να ρυθμίσουμε απευθείας τα περαιτέρω με την εν λόγω ασφαλιστική εταιρία.

Επισημαίνουμε ότι για να τύχουμε της προσφοράς θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός των 400 ατόμων.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ                  ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΛΛΙΟΣ