Ανακοίνωση της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας


Η Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης του έργου που επιτελεί ο Έλληνας αστυνομικός με την καθημερινή ανιδιοτελή προσφορά του στο κοινωνικό
σύνολο, προτίθεται να συμμετάσχει στο 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ι.Α.Κ.Ε.) με κεντρικό θέμα "Ανθρωπιστική επιστήμη -εκπαίδευση, κοινωνία και πολιτική παιδεία " που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο από 5 - 7 Μαΐου 2017.
 
Κατά τη διεξαγωγή του συνεδρίου, η Ένωσή μας πρόκειται να ορίσει μέχρι τρία (3) μέλη μας τα οποία θα παρουσιάσουν αντίστοιχες εισηγήσεις που οι ίδιοι θα επιλέξουν και θα αναπτύξουν, συνυφασμένες με τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου που αναγράφονται στη σχετική Ανακοίνωση του Ι.Α.Κ.Ε. σε συνδυασμό με τη λειτουργία του επιτελούμενου αστυνομικού έργου.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα μέλη μας όπως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 αποστείλουν στο email της Ένωσής μας penaa95@gmail.com τον τίτλο του θέματος της εισήγησης που επιθυμούν να παρουσιάσουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσής μας στο παρακάτω link (βλέπε Ανακοίνωση Ι.Α.Κ.Ε.) :