Το έγγραφο του αρχηγείου για την παράταση τής βραχείας άδειας

Διαβάστε την επίσημη απάντηση του Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για την παράταση στη χορήγηση βραχείας άδειας των αστυνομικών: Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. 1647/16/2472965 από 13/12/2016 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Δ.Υ.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Τμ. Αξιωματικών/Γρ. 3, που αφορά τη δυνατότητα λήψης δικαιούμενης βραχείας άδειας έτους 2016 έως και την 10-02-2017, χρονολογία που θα πρέπει να έχει διανυθεί, προς ενημέρωση των μελών σας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

    O Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος      ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

braxeia adeia