Τι θα γίνει με την καταβολή των πενθήμερων;

Η ενημέρωση από τους συνδικαλιστές του πυροσβεστικού σώματος.

"Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήσεις πολλών συναδέλφων
επικοινωνήσαμε με τις οικονομικές υπηρεσίες του Α.Π.Σ. και μας δόθηκε η ρητή διαβεβαίωση, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ομαλή καταβολή των αποζημιώσεων για την πέραν του πενθημέρου εργασία".


.