Ένας επιλαχόντας γράφει για τον τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης Λιμενοφυλάκων


Τις απορίες του εκφράζει ένας επιλαχόντας του τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης Λιμενοφυλάκων στο παρακάτω κείμενο

Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες απορίες-ερωτήσεις σχετικά με τον τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης Λιμενοφυλάκων. Μετά το πέρας των διαδικασιών της προκήρυξης πέτυχαν και εισήλθαν στην σχολή σαράντα-εννέα (49) άτομα, όλα φυσιολογικά μέχρι εδώ. Πραγματοποιεί μια συνάντηση ο τότε Υπουργός Ναυτιλίας κ. Δρίτσας με ΠΕΑΛΣ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αριθ.πρωτ. Φ100/Ε/95/16 στις 13-07-2016 και γνωστοποιεί την πρόσληψη σαράντα-τεσσάρων (44) επιλαχόντων του ίδιου διαγωνισμού για την άμεση ενίσχυση του Λ.Σ.  

 Μετά από έξι (6) μήνες περίπου εγκρίθηκαν οι ενστάσεις που έκαναν συνυποψήφιοί μου οι οποίοι είχαν κοπεί για άγνωστους λόγους από τον διαγωνισμό. Είναι έξι (6) άτομα νομίζω, τα οποία δίνουν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους όλα τα στάδια της προκήρυξης ( υγειονομικά, αθλήματα, γραπτές εξετάσεις κ.τ.λ.). Είναι προφανές ότι τα πράγματα γι αυτούς είναι πολύ πιο ευνοϊκά, τόσο για τον περισσότερο χρόνο που έχουν να διαβάσουν και να ασχοληθούν με τα αθλήματα, όσο και για το γεγονός ότι είναι μόλις έξι (6) άτομα και οι επιτηρητές θα είναι πολύ πιο επιεικείς. Τα τέσσερα (4) άτομα κατάφεραν και εισήλθαν μέσα στους πρώτους σαράντα-τέσσερις (44) επιλαχόντες, που όπως αναφέρθηκε είναι ο αριθμός που είχε εξαγγείλει ο τότε Υπουργός ότι θα προσληφθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετοί από  τους επιλαχόντες να χάσουν τις αρχικές τους θέσεις και να μετατοπιστούν 3-4 θέσεις πιο πάνω στην κατάταξη (ανάλογα με τις θέσεις που κατέλαβαν οι ενστάσεις).                             

       Στις 22/11/16 δημοσιεύεται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Απόφαση (Αριθ. Πρωτ. 2833. 1 – 2 / 99807 / 2016) για προμήθεια σάκων ιματισμού και λουκέτων μακρύλαιμων για την επικείμενη κατάταξη σαράντα-οκτώ (48) Λιμενοφυλάκων  της 48ης Σειράς.     

  Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα : i) τέσσερα (4) επιπλέον άτομα ήταν οι ανάγκες του Λιμενικού Σώματος σε διάστημα τριών (3) μηνών όταν οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες εξαιτίας του μεταναστευτικού;  ii) Είναι τυχαίο που ο τελευταίος επιλαχών στο Νο 44 είναι ο ίδιος με τον τελευταίο στο Νο 48; (μετατοπίστηκε 4 (τέσσερις) θέσεις εξ αιτίας των ενστάσεων και έπειτα βγήκε απόφαση για τέσσερα (4) άτομα επιπλέον). iii) Πως οι τέσσερις ενστάσεις έχουν εισαχθεί μέσα στους πρώτους επιλαχόντες χωρίς να δημοσιεύεται ο λόγος που αρχικά κόπηκαν; ιv) Τέλος, ποια η τύχη η δική μας που ενώ ήμασταν μέσα στους σαράντα οκτώ (48), μετατοπιστήκαμε λόγω των ενστάσεων εκτός επιτυχόντων;

Επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.
Με τιμή ένας Επιλαχών
6/12/16