Με την προσεχή μισθοδοσία η καταβολή των πενθημέρων

Διαβάστε την ανακοίνωση τής Ένωσης Αθηνών για την καταβολή των πενθημέρων: Όπως ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, το όλο ζήτημα με τα πενθήμερα
αντιμετωπίστηκε θετικά με παρέμβαση – παράσταση διαμαρτυρίας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο ΤΟΣΚΑ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η πληρωμή των 5νθημέρων θα γίνει άμεσα καθόσον το θέμα που είχε προκύψει αντιμετωπίστηκε μετά την ψήφιση της σχετικής ρύθμισης και υπογραφή της απόφασης εκ μέρους του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ. Τα χρήματα ήδη πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων αστυνομικών με την προσεχή μισθοδοσία.

                                            Για το Δ.Σ.
                     - Ο -                                                 - Ο -
                  Πρόεδρος                                        Γεν. Γραμματέας   
                            
         ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος                            ΡΗΓΑΣ Νικόλαος