Δύο ημέρες παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Παράταση δύο ημερών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έδωσε το υπουργείο Οικονομικών, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου είναι Σάββατο. Οι οδηγοί πρέπει να
πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του νέου έτους και από το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι η παράταση δόθηκε μόνο για να εξυπηρετηθούν όσοι δεν πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου.


Οι οδηγοί, πάντως, δεν θα πρέπει να ξεχνούν ότι το πρόστιμο για την μη καταβολή είναι ίσο με το ύψος των τελών, το οποίο θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί.

Η μικρή παράταση, όμως, δεν ισχύει για την κατάθεση πινακίδων και έτσι η καταληκτική ημερομηνία παραμένει η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου.