Τουρκική υπέρπτηση σε ύψος 100 ποδών πάνω από τη νήσο Παναγιά


Συγκεκριμένα, ένα τουρκικό CN235 εισήλθε στις 10:59 στο FIR Αθηνών και διερχόμενο πάνω από
τη νήσο Παναγιά σε ύψος 100 ποδών εξήλθε του FIR Αθηνών στις 11.00.


 


πηγή: Ναυτεμπορική