Ανέβηκαν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας του 2017.

 
Οι τελικές προετοιμασίες απότην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ ολοκληρώθηκαν και έτσι τα τέλη κυκλοφορίας ανέβηκαν στην πλατφόρμα του taxis . 

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που θα κληθούν και φέτος να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες , αυτά θα είναι ακριβώς τα ίδια με πέρσι. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2010, ισχύει ο υπολογισμός των τελών με βάση τους ρύπους . 

Σημειώνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν βεβαιωμένο φόρο . Αυτό σημαίνει ότι όποιος τα αφήσει απλήρωτα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου (εκτός αν δοθεί παράταση), δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με ληξιπρόθεσμη οφειλή, αλλά θα απειλείται με το πρόστιμο μη καταβολής του προστίμου το οποίο είναι ισόποσο των τελών κυκλοφορία 

Ο Χρήστης πληκτρολογεί: ΤΗ Διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp ΚΑΙ ΣΤΗ συνέχεια κανει Κλικ ΣΤΟ Πεδίο «ΕΙΣΟΔΟΣ». 

Στη συνέχεια μεταφέρεται στη σελίδα όπου πρέπει να γράψει το ΑΦΜ του, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και να κάνει κλικ στο πεδίο «Αναζήτηση». 

Αν τα στοιχεία είναι σωστά τότε θα του εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «Επιτυχής αναζήτηση». Στη συνέχεια θα πρέπει να κάνει κλικ στο πεδίο «Εκτύπωση».  

www.dikaiologitika.gr