Προκήρυξη θέσεων για GUEST OFFICERS στην EUROPOL

Διαταγή με την προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη αστυνομικών ως Guest Officers στην Europol έφθασε στις αστυνομικές υπηρεσίες, όπως μαθαίνουμε από την ιστοσελίδα της Ένωσης Ημαθίας. Η προκήρυξη αφορά αστυνομικούς μέχρι του βαθμού του Αστυνόμου Β'.
Διαβάστε το κείμενο:
Εστάλη διαταγή προς τις Υπηρεσίες και αφορά στο αστυνομικό προσωπικό μέχρι και το βαθμό του Αστυνόμου Β. 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την 15-11-2016. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια και απαιτούμενα δικαιολογητικά στην γραμματεία της Υπηρεσίας.