Νεα προκήρυξη για την πρόσληψη αστυνομικών με την ιδιότητα των Guest Officers στην EUROPOL

Εκδόθηκε χθες διαταγή του Αρχηγείου προς όλες τις Υπηρεσίες για την προκήρυξη θέσεων πρόσληψης.

Κατά την προκήρυξη περιγράφεται το αντικείμενο εργασίας των προσληφθέντων αλλά και οι προϋποθέσεις - προσόντα των υποψηφίων.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως και Αστυνόμου Β' με 5ετη πραγματική υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ.

Η σύνταξη καταλληλότητας θα γίνει από τις Υπηρεσίες έως 20/11/2016. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε Υπηρεσία η ημερομηνία υποβολής αίτησης μπορεί να εκπνεύσει πριν τις 20/11.

Πέραν των προϋποθέσεων υπάρχουν και περιοριστικές διατάξεις για τις οποίες θα πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην Υπηρεσία του.


από το σάιτ της ΠΟΣΥΦΥ
posyfy.gr
.