Διαβάστε στο bloko.gr: Δείγμα ερωτημάτων και υπόδειγμα απαντήσεων στα τεστ προσωπικότητας αστυνομικών, Ποιο προφίλ σκιαγραφείται

Το bloko.gr εξασφάλισε και παρουσιάζει στο αναγνωστικό του κοινό, κάποια βασικά από τα 567 ερωτήματα που περιλαμβάνονται στο ψυχομετρικό τεστ στο οποίο επίκειται να υποβληθούν σε αρχικό στάδιο περίπου 4.000 αστυνομικοί των ΜΑΤ- ΥΜΕΤ και των κεντρικών τμημάτων της Αθήνας ( ΕΔΩ ) και μέσα από αυτά αναμένεται να φιλοτεχνηθεί το ψυχολογικό προφίλ των υπηρετούντων σε μονάδες πρώτης γραμμής.


Δείτε δείγμα των ερωτημάτων, με την υποσημείωση ότι διαθέτουμε ολόκληρη την γκάμα και των 567 ψυχοτεχνικών τεστ. Σεβόμενοι ωστόσο τον κώδικα δεοντολογίας και αξιοπιστίας του εγχειρήματος, δημοσιοποιούμε τα ερωτήματα μόνο της τρίτης σελίδας.   
Δείτε στη συνέχει το υπόδειγμα των απαντήσεων πάνω στις ερωτήσεις.
και τέλος πάνω σε ποια συμπεράσματα μπορεί να οδηγήσει η συγκριτική παραβολή των απαντήσεων με βάση τις "διαγνώσεις" του test MMPI-2 (πολυδιάστατο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας). .