Ανακοίνωση της Ανανεωτικής Ενωτικής Πρωτοβουλία Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

 http://thepaper.gr/wp-content/uploads/2014/02/ekloges-vasiko_0.jpg
Παραθέτουμε ανακοίνωση της Ανανεωτικής Ενωτικής Πρωτοβουλία Αξιωματικών  Πυροσβεστικού Σώματος για τη διακοπή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των αιρετών μελών του
συμβουλίου μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα μέλη πού αποτελούν τον συνδυασμό  μας,  εκφράζουν την ανησυχία  τους , για τις, θέλουμε να πιστεύουμε, αμέλειες πού οδήγησαν στην διακοπή της εκλογικής διαδικασίας,  για την ανάδειξη των αιρετών μελών του συμβουλίου μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για την ενημέρωσή σας,  ο συνδυασμός μας με σχετική αναφορά του επικεφαλή Πυράρχου Τάσου Μανιάτη είχε καταθέσει τις υποψηφιότητες του συνδυασμού με τον διακριτικό τίτλο Ανανεωτική Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών        Πυροσβεστικού Σώματος
Τα ψηφοδέλτια πού εκτυπώθηκαν με ευθύνη της Υπηρεσίας, μας έδωσαν διαφορετικό τίτλο στο ψηφοδέλτιο και χωρίς κανέναν έλεγχο,  στάλθηκαν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας.
Καλούμε την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος να αποκαταστήσει άμεσα το λάθος και στην συνέχεια να διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της εκλογικής διαδικασίας.
Τυχόν τέτοιου είδους ενέργειες  δεν μας πτοούν και σας καλούμε να στηρίξετε μαζικά το συνδυασμό μας,  για να διασφαλίσει την αντικειμενική και διαφανή διαδικασία του συμβουλίου μεταθέσεων των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Η Γραμματεία της
Ανανεωτικής  Ενωτική Πρωτοβουλία Αξιωματικών        Πυροσβεστικού Σώματος