"ΟΧΙ" από την ΕΠΛΣ ΝΔ Ελλάδας στην υποβάθμιση των τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας

Με ένα εκτενές και αιτιολογημένο έγγραφο απαντά στην εισήγηση του πρώην Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας για υποβάθμιση του Α' Λιμενικού Τμήματος στο Ρίο και κατάργηση του Β' Λιμενικού

 Τμήματος Πάτρας η 'Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτιοδυτικής Ελλάδας.

Οπως υποστηρίζει η Ενωση η εισήγηση έγινε χωρίς προηγούμενο διάλογο ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της μείωσης των Οργανικών Θέσεων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Πάτρας, σε ένα λιμάνι πύλη εισόδου και εξόδου.

Ολόκληρη η επιστολή  προς :Υ.ΝΑ.Ν.Π /Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ /Γ.Ε.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ:


Θέμα: «ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ/Α΄Λ/Τ
            (ΡΙΟΥ) ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ/ Β΄Λ/Τ».

Σχετ.: Το από 07-11-2016 έγγραφο του Πλοιάρχου Λ.Σ. Τρύφωνος ΚΟΡΟΝΤΖΗ.

               1.- Περί τις αρχές περίπου του έτους 1979 και δη τον Φεβρουάριο του 1979 ιδρύθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας το Α΄ Λιμενικό Τμήμα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 και 2  του ΠΔ  147/1979 (ΦΕΚ Α΄36/27.02.1979) «Περί συστάσεως Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των κατά τόπων και καθ’ύλη αρμοδιότητάς του», ιδρύθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας το Α΄ Λιμενικό Τμήμα. Το εν λόγω τμήμα υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, αναφέρεται σε αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του, με τοπική αρμοδιότητα από Άκρα Δρέπανο μέχρι την κοινότητα Αγ.Γεωργίου Ρίου, συμπεριλαμβανομένου και του Λιμενικού Φυλακίου Αντιρρίου με αρμοδιότητα τους προβλήτες του πορθμείου. Κατ΄ άρθρο 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα ανατέθηκαν, ιδίως, οι κάτωθι αρμοδιότητες: i) όλες οι αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις δια του Κεντρικού Λιμενάρχη Πατρών, ii) η έκδοση και θεώρηση των ναυτολογίων και εγγράφων των πλοίων κατά τον κατάπλου και απόπλου, iii) η ελευθεροκοινωνία πλοίων εξωτερικού, iv) η διενέργεια επιθεωρήσεων επί των καταπλεόντων πλοίων, v) οι διατυπώσεις κατάπλου και απόπλου των πλοίων και vi) ο έλεγχος της συνθέσεως των πληρωμάτων και η διενέργεια μεταβολών αυτών.   
Η σπουδαιότητα και παραγωγικότητα του Α’ Λιμενικού Τμήματος είναι αδιαμφισβήτητη, γεγονός που φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Για το έτος 2013 διακινήθηκαν από το πορθμείο 1.417.352 επιβάτες και 724.410 οχήματα. Για το έτος 2014 διακινήθηκαν 1.611.272 επιβάτες και 780.183 οχήματα. Για το έτος 2015 διακινήθηκαν 1.612.272 επιβάτες και 740.395 οχήματα και για το έτος 2016 (από αρχές του χρόνου έως τον Οκτώβριο) διακινήθηκαν 1.911.258 επιβάτες και 553.956 οχήματα. 
                 2.-Περί τα μέσα περίπου του έτους 2005 και δη τον Αύγουστο του 2005 ιδρύθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας το Β΄ Λιμενικό Τμήμα αυτού. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 1 και 3  του ΠΔ  158/2005 (ΦΕΚ Α΄ 214/24.08.2005) «Ίδρυση Β΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», ιδρύθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας το Β΄ Λιμενικό Τμήμα που υπάγεται διοικητικά στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, αναφέρεται σε αυτό για κάθε υπόθεση της αρμοδιότητάς του και συμμορφώνεται με τις διαταγές του, με τοπική αρμοδιότητα από τις εκβολές του ποταμού Μείλιχου μέχρι τις εκβολές του ποταμού Γλαύκου. Κατ΄ άρθρο 2 του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος στο Β΄ Λιμενικό Τμήμα ανατέθηκαν, ιδίως, οι κάτωθι αρμοδιότητες: i) όλες τοι αρμοδιότητες διοικητικής και δικαστικής αστυνομίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις δια του Κεντρικού Λιμενάρχη Πατρών, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 40, 41, 42, 44, 88 και 89 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 173) "Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου", ii) η άσκηση των αρμοδιοτήτων γενικών ανακριτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τα αδικήματα που τελούνται στα όρια της κατά τόπου αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος, iii) η έκδοση, αντικατάσταση και εξόφληση των ναυτολογίων των ελληνικών πλοίων, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), η διενέργεια μεταβολών στα πληρώματα και η θεώρηση των ναυτολογίων κατά τον κατάπλου και απόπλου των εν λόγω πλοίων, iv) η ελευθεροκοινωνία πλοίων εξωτερικού, v) η παρακολούθηση των δρομολογίων των επιβατηγών (Ε/Γ) πλοίων που προσεγγίζουν στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επιβατική κίνηση και vi) η άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα θαλάσσιου τουρισμού.
H σπουδαιότητα και παραγωγικότητα του Β΄ Λιμενικού Τμήματος είναι αδιαμφισβήτητη γεγονός που φαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικής διαδικασίας που έχει καθοριστεί για τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων του Αρ. 4 Παρ. 1.2 Α και 1.2 Β του Ν. 3446/06 όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει [υπέρβαρα φορτηγά οχήματα έως 10%] βεβαιώθηκαν από την 13/5/2015 έως την 13/5/2016, 4.186 παραβάσεις και εισπράχθηκε το ποσό των 187.110,00 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Επιπλέον μόνο για το Α’ Εξάμηνο του 2016 έχουν έρθει στα ταμεία του κράτους ποσό άνω των €290.000 (πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ και του Ν. 3446/2006) από τη δραστηριότητα του εν λόγω τμήματος.
               3.-Σύμφωνα με έγγραφο του πρώην Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας Πλοιάρχου Λ.Σ. Τρύφωνος ΚΟΡΟΝΤΖΗ, το οποίο έχει αποστείλει στην Ένωσή μας την 07-11-16 και το οποίο σας επισυνάπτουμε, μας ενημέρωσε επίσημα ότι έχει εισηγηθεί με το αριθ.πρωτ.:2415.1/3475/21-4-2016 έγγραφο Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ και την ΩΠ:221008/07-16 σηματική αναφορά Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ, την κατάργηση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος και την υποβάθμισή του σε Λιμενικό Φυλάκιο καθώς επίσης και την κατάργηση του Β΄ Λ/Τ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ και την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων του στο Κ.Λ. Πάτρας.
               4.-Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ως Ένωση διαφωνούμε κάθετα με τις ανωτέρω εισηγήσεις, οι οποίες σε περίπτωση που υλοποιηθούν θα επιφέρουν συρρίκνωση στις Υπηρεσίες του Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ και θα αυξήσουν την ταλαιπωρία των συναλλασσόμενων πολιτών, διότι το Α΄ και Β΄ Λιμενικό Τμήμα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του λειτουργικού ιστού του Λιμένα της Πάτρας.
Από τα ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία που σας παραθέσαμε, το Α΄ και Β΄ Λιμενικό Τμήμα παρουσιάζουν υψηλή παραγωγικότητα γεγονός που εγείρει πολλά ερωτηματικά το ενδεχόμενο υποβάθμισης του Α΄Λ/Τ σε Λιμενικό Φυλάκιο και κλεισίματος του Β΄Λ/Τ. Επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή αυτές οι μεταβολές των Υπηρεσιών θα αξιολογηθούν μαζί με άλλες περιπτώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, παράλληλα με μια πιθανή ανακατανομή των οργανικών θέσεων του Λιμενικού Σώματος, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μείωσης των οργανικών θέσεων του Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του προσωπικού από το μεγαλύτερο Λιμάνι της Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αποτελεί και Πύλη Εξόδου της χώρας μας. Τονίζουμε ότι στο Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση του προσωπικού, δεδομένου του όγκου δουλειάς και των κινδύνων που παρουσιάζει λόγω της έξαρσης του μεταναστευτικού.
                5.-Ως Ένωση βασική επιδίωξή μας μετά την εφαρμογή του «Λιμενικού Καλλικράτη» παραμένει η αύξηση της οργανικής σύνθεσης του Α΄Λ/Τ (ΡΙΟΥ) που είναι μόνο 12 άτομα, αριθμός μηδαμινός για την δραστηριότητα ενός εκ των μεγαλυτέρων πορθμείων της χώρας.
               6.-Πιστεύουμε ότι για οποιαδήποτε μεταβολή Λιμενικών Τμημάτων του Κ.Λ ΠΑΤΡΑΣ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί  διάλογος μεταξύ των αρμόδιων φορέων κάτι το οποίο ουδέποτε έγινε. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Ένωσή μας ενημερώθηκε για τις εν λόγω εισηγήσεις επισήμως έξι (06) μήνες μετά από τον τέως Κεντρικό Λιμενάρχη Πάτρας, ο οποίος έχει παραδώσει τα καθήκοντα προ διμήνου.
               7.-Τέλος θεωρούμε μείζονος σημασίας τις έγγραφες εισηγήσεις επί του θέματος του Διοικητή 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και του νέου Κεντρικού Λιμενάρχη Πάτρας.-    

      ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ